Česko si připomíná Den válečných veteránů

Na mnoha místech v Česku si v pátek lidé připomenou Den válečných veteránů. Armáda chystá celou řadu pietních akcí věnovaných veteránům ze všech válečných konfliktů. V Česku byl 11. listopad zařazen mezi významné dny.

Nejvíce připomínkových akcí se odehraje v Praze. Kromě shromáždění u Památníku československým vojákům na Vítězném náměstí a u Národního památníku na Vítkově se například premiér Jiří Paroubek a ministr obrany Karel Kühnl zúčastní Slavnostního aktu u sochy Jana Žižky.

Už ve čtvrtek se uskutečnila ve Vojenském kostele svatého Jana Nepomuckého v Praze ekumenická bohoslužba k uctění památky válečných veteránů.

Na vojenském hřbitově v pražských Ďáblicích se nejvyšší armádní představitelé setkají na vzpomínkovém ceremoniálu k výročí Příměří 1918. Na francouzském velvyslanectví zase jedenáct českých veteránů z druhé světové války převezme insignie Rytíře Národního řádu Čestné legie.

Podobné vzpomínkové akce začínají v pátek dopoledne i na dalších místech České republiky. Válečné veterány uctí v Brně, Olomouci, Hranicích na Moravě, Bechyni či Kutné Hoře.

V Praze připomínka válečných veteránů vyvrcholí v neděli na Olšanských hřbitovech vzpomínkovým ceremoniálem - Remembrance Day.

Den válečných veteránů je oslavován prakticky ve všech evropských zemích, slaví se i v USA a v Kanadě. Připomíná uzavření příměří s Německem v roce 1918, kdy skončila první světová válka.

Po mohutných oslavách konce druhé světové války a připomínek bojů na území České republiky na jaře, je Den veteránů druhou velkou oslavou vojáků, kteří se účastnili válečných konfliktů.

Podle zákona z roku 2002 je válečným veteránem občan České republiky, který nepřetržitě alespoň po dobu třiceti kalendářních dnů jako příslušník armády konal službu v místě ozbrojeného konfliktu nebo konal službu v mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem.

"Pokud konflikt nebo mírová operace trvá kratší dobu než 30 dnů, má se za to, že je podmínka časového trvání služby splněna. Tato podmínka je rovněž splněna, utrpěl-li příslušník armády v místě nasazení při výkonu služby v přímé souvislosti s ním újmu na zdraví nebo vykonal mimořádně záslužný čin," říká zákon.

NATOAKTUAL.CZ

obsah | Česká republika