Papírna ve Velkých Losinách kandiduje na seznam UNESCO

Česká republika předložila UNESCO kandidaturu na zápis ruční papírny ve Velkých Losinách na seznam světového dědictví. Ta uchovává už více než 400 let tradici výroby papíru na základě znalostí přenesených z Dálného Východu.

Česká republika má na seznamu UNESCO už 12 památek. Proč navrhuje právě papírnu ve Velkých Losinách, to je otázka pro Michala Beneše z ministerstva kultury.

"Seznam světového dědictví trpí jednou věcí a sice tou, že je poněkud nevyvážený pokud jde o druhy jednotlivých památek. To konstatoval i sám výbor pro světové dědictví a uvedl jako příklad právě to, že na seznamu světového dědictví je málo památek moderní architektury, málo památek technických. Tady se mohu zastavit a ejhle odtud právě ten nápad, proč navrhnout Velké Losiny. Jsou tedy navrženy jako památka technická, jako památka, která dodnes slouží svému původnímu účelu a věřte, že takových papíren je na evropském kontinentě skutečně velmi málo."

Papírna ve Velkých Losinách, která vznikla za vlády Žerotínů, je jediná funkční manufaktura tohoto druhu ve střední Evropě. Výroba ručního papíru je značně zdlouhavá. Celý cyklus trvá 2 až 3 týdny a papír se musí vzít do ruky až 30krát. K jeho výrobě se dodnes používá výhradně čistá přírodní bavlněná a lněná surovina, bez chemických přísad. V roce 2001 byl areál Ruční papírny ve Velkých Losinách prohlášen národní kulturní památkou. Tradičním odběratelem zdejších výrobků je Pražský Hrad. Jak uvedl při naší návštěvě průvodce Richard Sedláček, papír z Velkých Losin se používá se také pro exkluzívní zakázky a uplatnění našel i ve sféře výtvarného umění.

"My v současné době vyrábíme zhruba těch 10 až 11 tun. V minulosti se vyráběla tak zvaná prvovýroba, jenom archy papíru. Kdežto dnes, ne že by o archy zájem nebyl, třeba v oblasti výtvarného umění, ale většina našich zákazníků už má zájem o hotové výrobky."

Velké Losiny si od případného zápisu památky na seznam UNESCO slibují větší zviditelnění a přínos pro svůj rozvoj. Hodnocení kandidatury má být ukončeno v roce 2007, konečný verdikt však nelze předjímat. Na posouzení čekají dvě další památky - třeboňské rybnikářské dědictví a renesanční domy ve Slavonicích. Naopak letos v červnu stáhla ČR kandidaturu skalních měst Českého ráje, kterou nedoporučila komise UNESCO.

ZDEŇKA KUCHYŇOVÁ

obsah | Česká republika