Národní parky se asi spojí

Ze Šumavy a Bavorského lesa se má stát jedno chráněné přírodní území Jednotná pravidla ochrany přírody by měla už brzy začít platit pro dva sousedící přírodní parky - Šumavu a Bavorský les.

Národní parky Šumava a Bavorský les by měly v budoucnu stát prakticky jedním chráněným územím, v němž budou i přes existenci státní hranice platit jednotná pravidla ochrany přírody. Smlouvu s tímto obsahem se chystají v pondělí 12. prosince podepsat zástupci českého a bavorského ministerstva životního prostředí.

Už v současné době je ale jisté, že úzká a v Evropě unikátní spolupráce národních parků může narazit na nemalé překážky.

Bavorský zemský sněm totiž minulý týden schválil zákon, který uděluje obcím v Bavorském lese takzvané právo veta při rozhodování, zda se současné první - nejpřísněji chráněné zóny - rozšíří ze současných 48 procent na celé území parku.

Vedení Jihočeského kraje začalo okamžitě volat po tom, aby stejnou nebo alespoň podobnou pravomoc získaly také obce na sousední Šumavě. Řada šumavských obcí se plánovanému rozšíření prvních zón tvrdě brání.

"V Bavorsku nakonec zvítězil zdravý rozum. Toto je postup, ze kterého by si naše vláda i ministerstvo životního prostředí měly vzít příklad," komentoval rozhodnutí bavorských poslanců o právu veta jihočeský hejtman Jan Zahradník.

Také na Šumavě by podle něj měly získat obce a kraj podobnou pravomoc. Zatím totiž mohou sice vstupovat do správních řízení o vyhlášení určitého stupně ochrany přírody, nemohou však návrh ochranářů zcela zablokovat.

Podle Zahradníka ale musí být postavení obcí silnější. "Kraj ve své koncepci ve spolupráci s obcemi mj. navrhuje, aby první, tzv. bezzásahové zóny pokrývaly maximálně 15 procent šumavského parku. Jeho vedení chce ale nejpřísnější stupeň ochrany vyhlásit na celé třetině," uvedl Zahradník.

Za národní park bude vyjednávat "diplomat"

Ředitel Správy Národního parku Šumava Alois Pavlíčko však tvrdí, že Bavorský les se nachází v jiné situaci než Šumava.

První zóny už dnes pokrývají takřka polovinu Bavorského lesa a nyní se pouze jedná o to, zda by měla být nejpřísnější ochrana rozšířena do roku 2017 na celou rozlohu. O této možnosti budou i s právem veta rozhodovat zdejší obce.

"V Bavorském lese jsou o krok napřed. Na Šumavě se vytvoření jednotné zóny, v níž člověk nebude zasahovat do přírodních procesů, teprve usilujeme," řekl Pavlíčko.

Šumava park má zatím první zóny roztříštěné na desítky malých území. Nová koncepce by měla stejně jako v Bavorsku tyto "ostrůvky" sjednotit. Pavlíčko tvrdí, že vedení parku se chce o novém druhu zonace s obcemi dohodnout, a to i bez práva veta. Park proto vytvořil funkci jakéhosi diplomata, který bude jednat s radními. "Jsem přesvědčen, že dospějeme k přijatelnému řešení pro všechny strany," říká Pavlíčko.

MAREK KERLES

obsah | Česká republika