V Praze se rozhoduje o Plutu

Pluto možná zmizí ze seznamu planet. O jeho osudu rozhodují od dnešního dne v Praze astronomové z celého světa. Pluto objevil americký astronom Clyde Tombaugh v roce 1930. Od ostatních planet se podstatně liší. Je nejmenší, je nejdále od Slunce a krouží kolem něj pod jiným úhlem než ostatní oběžnice.

Pluto se nachází v tzv. Kuiperově pásu asteroidů na samotné hranici sluneční soustavy. Jeho pozice v seznamu planet se otřásla v posledních letech, kdy astronomové v Kuiperově pásu odhalili několik dalších těles s podobnými vlastnostmi. Některá z nich mají, stejně jako Pluto, i své vlastní měsíce.

Letos v dubnu oznámil Mike Brown, objevitel tělesa přezdívaného Xena, že podle pozorování Hubbleova dalekohledu je jeho nález dokonce větší než Pluto. V průměru měří Xena 2400 km, nejmenší dosud uznávaná planeta o 100 km méně.

Odborníci na probíhajícím Valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze nyní diskutují, zda Xenu a další kandidáty přijmout mezi planety, nebo naopak Pluto vyškrtnout.

Příští týden budou při závěrečném ceremoniálu hlasovat o definitivním rozhodnutí, které může vést k přepisování učebnic. Názory ve vědecké komunitě jsou velice vyhraněné a vyrovnané. Dá se ovšem předpokládat, že američtí astronomové, kteří mají v unii silné zastoupení, se nebudou chtít Pluta vzdát. Jde totiž o jedinou planetu objevenou Američanem.

Hlavní město astronomie

U příležitosti valného shromáždění zavítalo do Prahy více než dva a půl tisíce špičkových astronomů ze 75 zemí světa. Odborné semináře začaly už včera, slavnostní zahájení se koná dnes od 14 hodin. Setkání potrvá do pátku 25. srpna.

Na programu je celkem šest hlavních symposií, 17 kratších setkání a sedm tematických zasedání. Experti se v nich budou kromě diskusí o Plutu a definici planet věnovat například vývoji galaxií, černým dírám, vzniku hvězd nebo asteroidům, které by teoreticky mohly ohrozit Zemi.

Astronomové se scházejí jednou za tři roky, Praha se po Římu a Sydney stala teprve třetím městem, kde se shromáždění koná podruhé. V Praze se uskutečnilo v roce 1967. Za tři roky se odborníci sejdou v Riu de Janeiro.

EVA VLČKOVÁ, LIDOVÉ NOVINY

obsah | Česká republika