ČT a rozhlas si vyměňují databáze poplatníků

Česká televize a Český rozhlas dále zpřesňují počty domácností, které jsou podle zákona povinny platit koncesionářské poplatky. Vyměnili si proto databáze poplatníků vedené prostřednictvím plátců sdruženého inkasa a České pošty.

"ČT eviduje v rámci SIPO o cca 500.000 poplatníků více než ČRo, tedy asi 3,2 milionu domácností," sdělil k výsledkům výměny Martin Krafl.

Česká televize se již delší dobu zaměřuje na domácnosti, které za vlastnictví televizního přijímače neplatí. Do loňského roku počet koncesionářů ČT stále klesal, a to i o desítky tisíc ročně. Televize proto loni na jaře zahájila velkou kampaň Normální je platit včas a zároveň prodala nedoplatky koncesionářů soukromé vymahačské firmě za sto procent hodnoty plus úroky ke dni převzetí.

Způsob, jakým ČT postupovala, se ale setkal i s kritikou, například pro tón dopisu, kterým ČT dlužníkům oznamovala jejich dluh, nebo kvůli tomu, že se obrátila i na lidi, kteří prokazatelně za poplatky nedlužili.

Na základě této kampaně nyní televize podle aktuálních údajů ČT uvedla, že za loňský rok přibylo ČT 165.000 nových poplatníků; to při stokorunovém poplatku za měsíc znamená příjem dalších téměř 200 milionů korun ročně.

Porovnání databází zároveň umožní podle Krafla televizi odhalit domácnosti, které platí rozhlasový poplatek, ale neplatí poplatek televizi - a opačně. "Všichni tito poplatníci obdrží od České televize výzvu, aby doložili čestným prohlášením, že televizor nemají, anebo aby se k platbě v souladu se zákonem přihlásili," poznamenal Krafl. Lidé, kteří svůj televizor nepřihlásí do databáze a nemají ze zákona úlevu, riskují, že v případě odhalení zaplatí kromě dlužných poplatků i pokutu 10.000 korun.

Počet domácností platících poplatky za ČRo byl na konci loňského roku podle údajů rozhlasu 2,708 milionu, což představuje oproti stejnému období v roce 2004 nárůst o 120.443 poplatníků. Převážná část je evidována Českou poštou, ale i u přímých poplatníků lze zaznamenat nárůst o 17.699 osob, sdělil mluvčí rozhlasu Ladislav Pavlík. "Zatímco počátkem roku byl počet spíše konstantní, nebo se slabě zvyšoval, pak za měsíce říjen a listopad došlo skokově k nárůstu počtů evidovaných poplatníků asi o 100.000," řekl Pavlík.

Televizní poplatek činí od října díky novele o poplatcích stokorunu měsíčně, což je více o 25 korun než do té doby. Do roku 2008 se poplatek zvýší na 135 korun, zároveň však ČT přijde o téměř veškerou reklamu ve svém vysílání. Novela jednorázově zvýšila i poplatky za rozhlas, a to o osm korun na 45 Kč měsíčně. Poplatky jsou hlavním zdrojem financování obou těchto veřejnoprávních médií.

LIDOVKY, ČTK

obsah | Česká republika