Od středy možno žádat o státní půjčky na modernizaci bydlení

Mladí lidé, kterým chybějí peníze na modernizaci bytu či domu, mohou od středy 1. března požádat Státní fond rozvoje bydlení o atraktivní půjčku.

Půjčka, kterou v polovině ledna schválila vláda, může činit až 150 000 korun a bude mít úrok pouhá dvě procenta. Rodina, která ji získá, zaplatí při maximální výši a krajní délce splatnosti 10 let měsíčně 1380 korun. Státní půjčka je osvobozena od všech poplatků a lze ji kdykoli předčasně splatit. Náklady na nejlevnější spotřebitelský úvěr by byly měsíčně nejméně o tři sta korun vyšší.

"Čekáme, že o půjčku bude velký zájem," potvrdil v pátek Právu Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB), který bude půjčku poskytovat.

Půjčka se týká všech běžných modernizací a je určena pro mladé manžele s dětmi i bez nich, kdy alespoň jeden z partnerů je mladší 36 let, a dále pro osoby nežijící v manželství, které pečují minimálně o jedno nezletilé dítě a splňují věkový limit.

Půjčka musí být zajištěna

Žadatel musí nemovitost vlastnit nebo být jejím spoluvlastníkem. Nájemce bytu může získat půjčku jen tehdy, když je členem bytového družstva, které vlastní danou nemovitost.

Půjčka navazuje na již dnes existující až třísettisícovou půjčku, která slouží mladým k výstavbě bytu či domu a na koupi nemovitosti.

I půjčka na modernizaci musí být zajištěna. "Nejvhodnější forma je ručitelský závazek jiné osoby, ale pokud není možný, lze půjčku zajistit řadou jiných způsobů, uvedl Wagner. Půjčku je nutno začít čerpat do jednoho roku od uzavření úvěrové smlouvy a vyčerpat do dvou let.

Jak podat žádost

Žádosti lze podávat již od 1. března, a to i poštou na adresu obou pracovišť SFRB - Dlouhá 13, 110 000 Praha 1 a Dolní nám. 9, 771 00 Olomouc. Pozor na to, aby přihláška nedošla dříve, protože fond by ji musel žadateli z toho důvodu vrátit.

Potřebné informace včetně formuláře žádosti lze získat na webové stránce fondu (www.sfrb.cz) nebo na pracovištích fondu. Formulář je třeba vyplňovat velmi pečlivě a přiložit všechny vyžadované přílohy. Pokud něco chybí, fond si údaje či přílohy musí vyžádat, což zbytečně protahuje vyřízení žádosti.

"Je nutné vyplnit všechny kolonky včetně účelu úvěru. Jestliže například jde o stavební úpravy, je vhodné konkrétně rozepsat, o jaké se jedná. U každé pak uvést, kolik která bude stát. Pečlivě je třeba vyplnit i výši nákladu a napsat, kolik žadatel uhradí ze svého," upozornil ředitel Wagner s tím, že žadatele povedou příslušné kolonky.

Formulář obsahuje i seznam všech potřebných příloh. "Žadatel by měl přiložit nejen svoje potvrzení o výši příjmu, ale i potvrzení ručitele, čímž vše urychlí. Jestliže modernizace vyžaduje stavební povolení či ohlášení, je nezbytné oba dokumenty přiložit," zdůraznil Wagner. Nutný je i např. výpis z katastru nemovitostí.

Úvěr by měl být vyřízen asi do dvou měsíců, ale to závisí také na tom, jaký bude zájem o půjčku. Jestli značný, délka vyřízení se může prodloužit.

Pro půjčky na modernizaci je letos k dispozici asi miliarda korun. To by mělo stačit zhruba pro 7000 žadatelů. Půjčku na výstavbu bytů a domů a na koupi nemovitostí dostalo od konce roku 2004 přes sedm tisíc žadatelů.

VLADIMÍR ČECHLOVSKÝ, PRÁVO

obsah | Česká republika