Kvůli legalizaci prostituce musí ČR vypovědět mezinárodní úmluvu

Česko plánuje přijetí zákona o regulaci prostituce. Kvůli tomu ale musí vypovědět mezinárodní úmluvu, která proti obchodu s lidmi a prostituci bojuje. Úmluvu Československo podepsalo v roce 1958. Ta určuje, že signatářské země nepřijmou zákon, který by požadoval registraci nebo dozor nad prostitutkami. Pro Česko je dohoda závazná.

Současný návrh zákona o regulaci prostituce však předpokládá registraci prostitutek. O vypovězení úmluvy bude ve středu jednat vláda.

Pokud by byl totiž chystaný zákon přijat, dopustila by se republika protiprávního jednání. Úmluva odstoupení připouští, a proto by podle ministerstva vnitra nemělo být problémem.

Záměr zákona o regulaci prostituce, který schválila vláda již letos v dubnu, vyžaduje registraci prostitutek například kvůli kontrole jejich věku a pravidelným zdravotním prohlídkám. Právě registraci, speciální dozor nebo ohlašovací povinnost prostitutek však mezinárodní úmluva zakazuje.

Všechny body úmluvy, které se týkají trestání negativních jevů spojených s prostitucí, jsou podle předkládací zprávy ministerstva již obsaženy v českém právním řádu. Odstoupení od úmluvy tak prý v žádném případě neznamená, že republika polevuje v boji s prostitucí.

V Česku je asi 25 tisíc prostitutek

Podle ministerstva vnitra chystaný zákon o regulaci prostituce vymezuje podmínky, za jakých bude prostituce povolena. Postihováno pak bude porušování těchto podmínek a trestná činnost, která se na prostituci váže.

Úmluvu o potlačování a zrušení obchodu s lidmi a využívání prostituce druhých osob přijalo 77 států. Nepodepsala ji však řada zemí EU, jako Německo, Rakousko a Velká Británie, ani USA, Kanada a Austrálie.

Podle odhadů ministerstva vnitra a kriminalistů poskytuje v Česku sexuální služby 25 000 prostitutek. Nejvíce jich pracuje v Praze a v příhraničních oblastech s Německem a Rakouskem.

Prostitutky většinou pocházejí z Česka, Slovenska, Bulharska a ze zemí bývalého Sovětského svazu. Nejčastěji je jim 18 až 25 let.

NOVINKY

obsah | Česká republika