Vymírá český národ?

Česká republika patří v Evropě mezi ty země, kde se loni narodilo nejméně dětí a kde klesá celkový počet obyvatel. Politici se před volbami rozhodli najít důvod a podnítit Čechy opět k tomu, aby zakládali rodiny a měli děti.

Za loňský rok se narodilo pouze 90 715 dětí. V roce 1990 se narodilo 130 564 dětí, v roce 1995 jich přišlo na svět 96 097. Podíl dětí na obyvatelstvu představuje zhruba 17 procent, což v praxi znamená, že dětí je méně než osob ve věku 60 a více let. Jedná se o nejhorší podíl za dvě stě let. Počet narozených dětí je o dvacet tisíc menší, než počet zemřelých. Vymíráme, varují politici.

Politici chtějí zvýhodnit mladé rodiny

Pokud se nebudou rodit děti, tak na starší generace v důchodu nebude mít kdo pracovat. Rodina je sice základ státu, ale i ekonomickou podmínkou proto, aby mohla tržní ekonomika vůbec fungovat. Méně narozených dětí než v ČR (8,8 děti na tisíc obyvatel v roce 2001) má pouze Lotyšsko,Litva a Bulharsko. Vladimír Špidla proto mimo jiné prosazuje plošné rodinné přídavky, soc.dem. vláda prosadila půjčky ve výši 200 000 korun mladým rodinám na výstavbu bytů. Unie svobody chce podle Hana Marvanové zvýšit mateřskou a umožnit maminkám, aby si mohly přivydělat a nepřišly přitom o státní dávky. Cyril Svoboda (KDU-ČSL) chce daňově zvýhodnit mladé rodiny, rodinám se třemi dětmi by se mělo vrátit až 90% zaplacených daní.

ODS: Stát nemá lidem do rozhodnutí mít děti co mluvit

Problém je, že jedna politická strana současně odsuzuje kroky k posílení rodiny, které navrhne ta druhá. Podle ODS nemá stát do rozhodnutí rodin mít či nemít děti vůbec mluvit. Na společném postupu, jak posílit porodnost, se politické strany nemohou shodnout vůbec. "Rozhodnutí mít dítě a založit rodinu se často musí prosazovat proti společenským podmínkám, což vyžaduje velmi silnou motivaci," říká proto ředitel Rakouského institutu pro výzkum rodiny Helmut Schattovits.

Proč nemáme děti

Aby se mladí lidé v životě chytli, musí dnes mít vysokou školu, znát minimálně dva cizí jazyky. Pokud se jedná o ženu, musí toho umět dvakrát tolik, aby uspěla v životě. Požadavek, aby se v populaci zvyšoval počet vysokoškoláků, se logicky prosazuje ve zvýšení věku maminek.

Vrcholná tržní společnost je společností bezdětnou, protože vyžaduje jedince, kteří jsou bez jakýchkoli závazků schopni reagovat na měnící se podmínky trhu, tvrdí slavný německý sociolog Ulrich Beck. Obdobné problémy by proto řešily i v některých státech EU, kde vyšší počet dětí zajišťují imigranti. Bez nich by například i v Německu či Švédsku došlo podle Eurostatu k vymírání původního obyvatelstva. Záměr mladých plodit děti u nás ztěžuje stále dražší, tedy nedostupné bydlení, které má zlevnit podle pravice další zdražení nájemného.

Atmosféra ve společnosti není zakládání rodin nakloněna

Prohlubuje se i rozdíl mezi bohatými a chudými. Počet bohatých stoupá, žel i počet chudých. Vše ovšem na úkor tzv. středního stavu, skupiny, která si může se svými příjmy bez problémů děti dovolit. Nikdo ani nechce přivádět děti na svět do prostředí, kde by životní perspektivu zaručovali pouze sociální dávky. Cesta dítěte od kolébky k vysokoškolskému diplomu stojí totiž podle analytiků zhruba milión korun. Navíc s perspektivou, že se zavede školné.

Podle průzkumů Českého statistického úřadu pro polovinu mužů a žen ve věku 15-44 let je pro potřebu i ochotu založit rodinu rozhodující dlouhodobá ekonomická stabilita a boj proti kriminalitě, pořádek, a bezpečí v běžném životě. Hospodářská situace se poslední roky zlepšuje, počet dětí ale neroste. To potvrzuje starou pravdu.Vedle ekonomických podmínek je pro chuť mít děti rozhodující i příznivá "propopulační" atmosféra ve společnosti.

Mýtus úspěchu

Filosofie společnosti je postavená na úspěchu a spotřebě. Postavení, majetek je doklad úspěšnosti v životě. Stačí se podívat na reklamy, obsahy časopisů. Moc maminek jako symbol společenského úspěchu nikde nenajdete. Prestiž matky je minimální. Chuť mít děti u žen, ale i u mužů snižují návrhy rázného a rychlého řešení problému ze strany pravicových radikálů. "Pokud slyším, že za vše může emancipace žen, je třeba vrátit ženu do domácnosti a k plotně, k výchově, zakázat rozvody a antikoncepci, mám husí kůži, odpor - a začnu pociťovat nechuť k rodině, jakkoli o ni stojím," říká politoložka Petra Švecová. Stejný názor podle průzkumů má i většina současné mladé generace.

Je dostatek kvalitních partnerů?

Podle těch, kteří nakonec v praxi rozhodnou, kolik nás bude, tedy podle mladých lidí, je na vině klesající populační křivky i nedostatek kvalitních partnerů. "Většinou se jedná o rozmazlené kluky, kteří si zvykli, že je maminka obskakuje, všechno za ně dělá. Na vesnici je měřítkem kvality často počet vypitých piv," říká dvacetiletá Zuzana. "Záleží především na tom,v jakém prostředí budoucí otcové a maminky vyrůstali. Zda rádi na dětství vzpomínají, či zda jsou rádi, že to mají za sebou. Zda v rodině panovala atmosféra podpory a významu rodiny, ochoty pro děti, jako nejlepší investici něco obětovat," říká Zdena Prokopová z Informačního a poradenského centra ROSA. Nadějné je, že podle statistiky 88% občanů chce najít nějaký smysl života, který ovšem nevidí pouze ve vydělávání peněz. I z tohoto pohledu je pro budoucí vývoj rodin dobré studovat volební programy.

Finančně podpořit rodinu a zájem mít děti, je ovšem vedle podpory prestiže rodiny správné. I proto všechny státy Evropské unie mají zavedeny přídavky na děti a mateřské dávky a daňové úlevy pro rodiny s dětmi.

FLASHNEWS

obsah | Česká republika