České domovy pro seniory mohou přijmout i krajany ze zahraničí

Mnoho českých krajanů důchodového věku, touží strávit podzim svého života ve své vlasti. O ty, kteří zde však už nemají kam jít a nebo vyžadují speciální péči, se mohou postarat české domovy pro seniory.

Ředitel odboru sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí Martin Žárský upřesnil, o jaká zařízení pro seniory vlastně může jít.

"Stát již není majoritním nebo generálním zřizovatelem zařízení sociálních služeb. Zřizovateli jsou v současné době zejména kraje, obce, ale ve významné míře i nestátní neziskové organizace. S ohledem na spektrum služeb pro seniory jsou takovými nejznámějšími službami domovy důchodců nebo penziony pro důchodce, případně domy s pečovatelskou službou. A samozřejmě pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech."

V České republice jsou přitom podle Martina Žárského v současné době stovky podobných zařízení a jejich kapacita se pohybuje kolem čtyřiceti tisíc míst. Vzhledem ke stárnutí české populace však potřeba dalších míst roste, a proto se po celé republice nové domy pro seniory stále staví. Ve srovnání s koncem 80. let se jejich počet zvýšil až o 40 procent. Přesto na umístění v některém z těchto zařízení stále existují dlouhé čekací lhůty. Řada seniorů si tak podává žádost o místo preventivně i několik let dopředu.

Mezi jednotlivými typy domovů pro seniory samozřejmě existují značné rozdíly, a to se odrazí i ve finančním příspěvku.

V domech s pečovatelskou službou si obyvatel platí běžný nájem a zároveň přispívá na sjednaný rozsah služeb poskytovaných pečovatelskou službou. V domovech důchodců platí jeho obyvatel úhradu nebo se podílí na úhradách nákladů při zajišťování služeb, přičemž mu musí podle naší legislativy zůstat minimálně třicet procent částky životního minima. V současné době je to cca osm set korun," upřesnilMartin Žárovský.

Rozdíl do skutečných nákladů, a ty v domovech důchodců přesahují pět set korun na osobu a den, doplácí těmto zařízením zpravidla jejich zřizovatel. A jaké jsou základní podmínky pro přijetí do domů pro seniory? V prvé řadě důchodový věk a výměr důchodu, dále zdravotní indikace a sociální potřebnost. Do českých domovů důchodců se mohou dostat i lidé, kteří například dlouhá léta žili v zahraničí, a dokonce i ti, kdo nemají české státní občanství. Podle Martin Žárovského v naší legislativě neexistuje striktní vymezení proti těmto žadatelům nebo zájemcům o sociální služby. Rozhodující je ovšem trvalý pobyt na území České republiky.

MILENA ŠTRÁFELDOVÁ, (mp)

obsah | Česká republika