Setkání zástupců patnácti "stejně smýšlejících" zemí v Praze

V hlavním městě České republiky Praze se 1. září 2003 uskutečnilo neformální konzultativní setkání zástupců Dánska, České republiky, Estonska, Finska, Irska, Litvy, Lotyšska, Madˇarska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska a Švédska. Tyto země, které jsou obecně označovány jako země stejně smýšlející ("like-minded countries"), tvoří platformu, jež se zformovala během spolupráce vládních zástupců v Konventu. Tato platforma spojuje současné i nastávající členy EU, kteří jsou příznivci komunitární metody evropské spolupráce a chtějí přispívat k dalšími rozvoji evropské integrace při zachování zásady jednoty v mnohosti, kterou samy reprezentují.

Patnáct účastnických zemí bylo na schůzce zastoupeno na úrovni ministra a státních tajemníků pro evropské záležitosti.

Účastníci pražské schůzky navázali na výměnu názorů, kterou zahájili v rámci Konventu, informovali se navzájem o průběhu takzvaného reflexního období v jednotlivých zemích, tj. o období od završení činnosti Konventu do zahájení následné Mezivládní konference.

Účastníci pražského setkání potvrdili, že návrh vytvořený Konventem je dobrým základem pro nadcházející Mezivládní konferenci, který povede k efektivnější a průhlednější Unii budoucnosti. Účastníci ocenili charakter těch reforem, které byly navrženy a podpořeny Konventem. V rámci celkového kompromisu však stejně smýšlející země spatřují určité dílčí otázky - počínaje jednotlivými aspekty institucionálního uspořádání a rozhodovacích procedur po zvláštní druhy flexibilní spolupráce - kterých je třeba dále zvažovat.

Cílem stejně smýšlejících zemí pro Mezivládní konferenci je, aby byl dále rozšířen a posílen kompromisní a transparentní přístup, který se vytvořil v Konventu, a aby evropský integrační projekt byl postaven na otevřenosti všem členům a na celkové rovnováze.

MZV ČR

obsah | Česká republika