Děti rozplakal nový slabikář, nerozumějí mu

Upovídaná teta Ola, Tom, Mat a Sam. To jsou postavy z nového slabikáře, který letos v září dorazil do některých českých škol. Děti s ním však mají problémy. "Můj syn nad ním pláče, protože mnoha věcem nerozumí," říká Eva Dekařová z Prahy.

Slabikář je podle logopedů nevhodný a těžký. "Jména jako Tom, Sam nebo Mat budou dětem dělat velké problémy. Prvňáci se nejdřív mají učit slabiky jako -má nebo -me," říká logopedka Anna Salomonová.

Nadšeni z nové učební pomůcky nejsou ani psychologové. "Pokud bude mít dítě problémy s učením hned na začátku, získá si tak velmi brzy ke škole negativní vztah," říká psycholožka Lenka Čadová.

Nový slabikář se používá například v pražské Základní škole Laudova. Nespokojení rodiče, kteří se večer co večer s dětmi nad slabikářem trápí, se rozhodli sepsat stížnost, v níž by vysvětlili své výhrady k problematické učebnici. "Syn mi říká, že něco takového prostě číst neumí. Ptá se mě třeba na význam básniček, ale já nejsem schopná mu to nějak vysvětlit," stěžuje si matka sedmiletého Mirka Eva Dekařová.

A dává příklad, že jejímu synovi dělá potíže přečíst třeba větu Mate, máte tam salám. "Prý je to hra se slovy, ale když ji děti nechápou, ve slabikáři nemá podle mého názoru co dělat," říká Eva Dekařová. Na obtíže s vyslovováním upozorňuje i logopedka. Slabikář je podle jejího názoru zcela nevhodný, protože jazykolamy, kterými se to v něm jen hemží, mohou dělat problémy i dětem, které nikdy předtím s řečí potíže neměly.

"Nechápu, jak mohou na ministerstvu něco takového podepsat," dodává Anna Salomonová. Ministerstvo školství totiž učebnice schvaluje a uděluje jim takzvanou doložku. Ta pak slouží jako vodítko pro školy, když učebnice pro své žáky vybírají.

"Tento slabikář recenzenti schválili bez výhrad. Může se ale stát, že během používání učebnice se přijde na to, že některé pasáže nejsou zrovna povedené," říká mluvčí ministerstva Michaela Lagronová. A připomíná, že záleží na každé škole, jakou knihu si zvolí.

Obrázky jsou temné

Některé školy si slabikář, který ilustroval Matěj Forman, syn slavného režiséra Miloše Formana, prohlédly, ale nelíbil se jim. "Prohlížela jsem si učebnici na internetu, ale určitě bych ji pro naši školu neobjednala," říká učitelka Alena Hasmanová.

Pro prvňáky se podle ní nehodí. "V knize chybějí česká jména a obrázky působí smutně a ponuře. Přitom texty v knihách pro šestileté děti by měly být co nejjednodušší a nejsrozumitelnější," vyjmenovává učitelka hlavní důvody, proč se její škola rozhodla zvolit pro prvňáky jinou učebnici.

Pedagogický sbor ze školy, v níž podle slabikáře učí, svou volbu hájí. "Vybírala jsem ze šesti učebnic a tato mi přišla nejlepší," říká učitelka Tatiana Boštičková ze Základní školy Laudova.

Sama ovšem přiznává, že ne celá kniha je kvalitní. "Naučila jsem děti pouze dvě básničky ze slabikáře, pak jsem přistoupila radši k jiným básním," říká Boštičková.

"Slabikář rozvíjí výslovnost"

Autorka slabikáře Alena Mikulenková vysvětluje cizí jména a výrazy ve slabikáři snahou o neotřelost. "Pokusila jsem se z těch několika málo slabik vytvořit souvislý příběh, který bude děti bavit," říká Mikulenková. Problémem podle ní nejsou ani jazykolamy Mete sem i Sam a podobné. "V osnovách je i rozvíjení výslovnosti, slabikář je pro děti velmi dobrý," tvrdí.

Zlata Houšková z Klubu dětských knihoven, jehož hlavní snahou je přiblížit dětem knihy a čtení, je však novým slabikářem zděšena. "Děti by měly slabikáři bezvýhradně rozumět, jinak si ke čtení nevybudují pozitivní vztah," říká Houšková.

LUCIE FRYDECKÁ, JAKUB BLAŽEK

obsah | Česká republika