Sňatek s cizincem v rámci EU

Desítky listů dokumentů, řada potvrzení a lékařské testy - i tak může po 1. květnu vypadat svatba českého občana s občanem jiného členského státu Evropské unie. Na pravidlech uzavírání manželství se totiž nic výrazně měnit nebude, a to ani v České republice.

Každý zájemce o sňatek s cizincem si proto musí před osudovým ANO důkladně zjistit všechny formality vyžadované státem, kde se slavnostní obřad uskuteční.

I po našem vstupu do Unie tak na "smíšené" snoubence čeká v ČR cesta na matriční úřad, kde o uzavření manželství spolu s předložením vyžadovaných dokumentů (např. doklad o státním občanství) písemně požádají. Cizinec musí mimo jiné doložit i potvrzení o případném trvalém pobytu v Česku a stavu - vše získá na úřadu svého domovského státu. Dále ho čeká překlad ověřených listin do češtiny. Neovládá-li náš jazyk, přizve k obřadu soudního tlumočníka.

Žádá-li u nás cizinec o sňatek tzv. v zastoupení, tj. ANO vyřkne z jeho pověření někdo jiný, musí předložit vedle všech dokumentů ještě potvrzení, že svazek následně uzná i domovská země.

Rozhodnou-li se dva čeští občané uzavřít sňatek v jiném členském státě, mohou tak učinit již před 1. květnem. Obřad proběhne podle zákonů daného státu. Po návratu do ČR se novomanželé musejí obrátit na zvláštní matriku v Brně, kde je vše oficiálně stvrzeno.

Jiná situace nastane v případě homosexuálních párů. Ožení-li se/vdá-li se český občan za cizince stejného pohlaví například v Nizozemsku, kde je to legální, po návratu se na něj bude v ČR stále pohlížet jako na svobodného. Naše zákony totiž podobný sňatek neumožňují.

Nevyjde-li manželství, rozvést se můžete teoreticky kdekoli v EU. Potvrzení o definitivním ukončení svazku musejí však nakonec stejně vydat české úřady.

PRÁVO

obsah | Česká republika