Začal proces s Jakešem a Lenártem za srpen 68

Další vysocí funkcionáři komunistického Československa stanuli před soudem. Před pražskými městskými soudci se budou zpovídat Milouš Jakeš a Jozef Lenárt ze své činnosti v roce 1968.

Podle pražského státního zastupitelství připravovali trestný čin rozvracení republiky a dopustili se vlastizrady v souvislosti s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Obžaloba uvádí, že se oba muži snažili legalizovat vniknutí armád v noci z 20. na 21. srpna a následné násilné akce páchané těmito vojsky na obyvatelstvu Československa prostřednictvím neústavně vzniklé tzv. "dělnicko-rolnické" vlády. To vše s vědomím, že tehdejší vrcholní představitelé státu, první tajemník ÚV KSČ Alexandr Dubček, předseda Národního shromáždění Josef Smrkovský a předseda ÚV Národní fronty František Kriegel, byli zbaveni možnosti výkonu svých funkcí. Oba obžalovaní jednali rovněž v rozporu s tehdejší Ústavou.

Vznik dělnicko-rolnické vlády

Lenárt společně s dalšími funkcionáři navštívil 21. srpna v doprovodu příslušníků Sovětské armády tehdejšího prezidenta Ludvíka Svobodu na Pražském hradě a navrhl mu ustavení tzv "dělnicko--rolnické" vlády, což však prezident neakceptoval. Navzdory tomu následný den jak Jakeš, tak Lenárt přijali návrh někdejšího velvyslance SSSR v Praze na utvoření této vlády a zároveň vyslovili souhlas se svou účastí v ní. Lenárt byl v uvedenou dobu členem sekretariátu ÚV KSČ a kandidátem jejího předsednictva, Jakeš předsedal Ústřední kontrolní a revizní komisi KSČ. Oba obžalovaní svou vinu v přípravném řízení popřeli.

Svědci

Hlavní líčení zatím soudkyně Hana Hrnčířová naplánovala do pátku. Žalobce navrhnul předvolat 18 svědků. Mezi nimi například tehdejšího místopředsedu vlády Lubomíra Štrougala, expředsedu České národní rady Čestmíra Císaře a exministra kultury Miroslava Galušku či například novináře a pozdějšího disidenta a ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera.
LENKA KADEŘÁVKOVÁ, FLASHNEWS

obsah | Česká republika