Stovka českých policistů pro EU

Česká republika zastoupena ministrem vnitra Stanislavem Grossem nabídla v úterý 20. 11. 2001 Evropské unii nejméně stovku policistů. Stalo se tak na zasedání všech ministrů vnitra Evropské unie a kandidátských států, na kterém se projednávalo zřízení speciálních policejních sil EU, které by měly dohlížet na pořádek a zákonnost v místech konfliktů. Tato snaha reaguje především na situace, jakými jsou kupříkladu výtržnosti, které tradičně doprovázejí zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Plánované jednotky by při těchto příležitostech měly být nápomocny místním policejním sborům k potalčení výtržností a násilí. Podle Stanislava Grosse bude z oné avizované stovky vyčleněno ještě asi 25 lidí pro síly rychlé reakce, schopné zaujmout postavení v místě nasazení do 30 dnů.
MARTIN PÍSECKÝ

obsah | Česká republika