S predsedom vlády ČR o povodniach

Všetko zlé je na niečo dobré, aj povodne

Škody z povodní ste odhadli na 90 mld Kč, teda o tretinu viac, ako boli v roku 1997. Ako to ovplyvní českú ekonomiku? Posunie ju to späť?

Určite to spomalí ekonomický rast. No nemyslím si, že to bude mať zásadný vplyv na ekonomiku. Celá spoločnosť, t.j. ekonomika, jedinci, štát, obce, kraje, sa ukázala ako veľmi húževnatá a hneď sa vrhla do práce. Určite sa nám toto leto prejaví v štatistikách nepriaznivo, ale s istým odstupom to, paradoxne, môže byť do určitej miery skôr štart hore. Česi a Slováci majú spoločné príslovie - všetko zlé je na niečo dobré.

Už sa vedú spory o tom, kto je na vine, že povodne boli také, aké boli. Čo je podľa vás príčinou takých rozsiahlych záplav?

Predovšetkým neobvy- klá meteorologická situácia. Napršalo toľko vody, koľko nebolo v dejinách merania ešte zaznamenané, išlo o objemy tisíročnej vody.

Po stretnutí s vami prezident povedal, že to bola vyššia moc a ľudia to majú brať s nadhľadom. Váš názor?

Príroda je zložitý systém, v ktorom sa odohrávajú neovplyvniteľné extrémne javy. Sú úvahy, že dochádza ku klimatickým zmenám a že je to dôsledok činnosti človeka. Mne je bližší skôr tento postoj ako to, že je to vyššia moc.

Poučenie?

Zásadným je, že záplavy sú realitou, že technické opatrenia majú obmedzenú účinnosť a že záplavové územia musíme nechať prirodzenému prírodnému vývoju a okrem vodohospodárskych diel ich musíme nechať nezastavané. Rozhodne to nesmie byť sídelná oblasť. Poučenie pre ľudí - tak ako ich nenechala vláda v štichu v roku 1997, nenechá ich ani teraz.

Čo vám dala táto tvrdá lekcia na úvod vládnutia?

Potvrdila to, čo je v podstate mojím postojom: že musím byť vždy pripravený na absolútne nečakané javy a že sa im musím postaviť čelom. Rád si robím plány a predstavy, snažím sa odhadnúť, ako sa veci vyvinú a môj rozum zvyčajne nezlyháva. Som však pripravený na vznik situácie mimo akejkoľvek kalkulácie. Druhé poučenie či škôr overenie je, že ČR je moderný štát a česká spoločnosť je veľmi odolná, výkonná a schopná zdolávať aj extrémne situácie. Bola to prírodná katastrofa, ale nestala sa spoločenskou katastrofou.

Václav Klaus však už varoval občanov, aby nepodľahli dôvere v silný štát...

To je extrémny postoj. Demokratický štát je súčasťou spoločnosti, občania ho kontrolujú a má taký rozsah, aký občania považujú za potrebný. Samozrejme, že občania nemajú byť riadení a šikanovaní. Ale zdravý rozum a skúsenosti ukazujú, že štát má mať určitú kapacitu. Nemusí byť využívaná, ale sú situácie, ako táto, keď je dobre, že jestvuje. Vojaci, policajti, hasiči, záchranári, zdravotníci, všetko sme zmobilizovali a mali pod kontrolou. Ani na sekundu to nebola žiadna diktatúra.

Zbierky medzi občanmi vyniesli už viac ako 100 mil. Kč, mnohí dobrovoľníci pomáhali a pomáhajú. Myslíte si, že Česi sa nezachovali tak ako čumilovia z Formanovho Hoří má panenko , ktorí hľadeli na oheň?

Česi nečumeli ani v najmenšom, neboli pasívni. Bolo to a je to obrovské množstvo spontánneho úsilia pomôcť, ktorému treba zložiť poklonu. Ukázala sa naša technická improvizačná zdatnosť. A ukázalo sa, že s ČR solidarizuje prakticky celý svet, pomáhajú nám desiatky štátov, medzi nimi aj Slovensko, za čo sme vďační.

Vás osobne povodne postihli?

Nie, v Jindřichovom Hradci bývame v paneláku približne 40 metrov nad riekou.

Neohrozili povodne konanie summitu NATO v novembri?

Nejaké problémy určite budú. Ale konať sa bude.

Sú šance Slovenska na pozvanie v Prahe reálne?

Myslím, že sú. Česká politika a diplomacia pri každej príležitosti podporujú pozvanie SR z dôvodov ideálnych i neideálnych. Praktický a politický dôvod je, že i pre nás je rozhodne výhodnejšie, keď bude Slovensko súčasťou NATO a EÚ, a keď bude schengenská hranica pri Čiernej pri Čope. Pre nás z toho neplynú žiadne nevýhody, takže to je daná vec. Sú niektoré reálno-politické veci, keď dá prácu zastávať a presadiť ich. Ale toto je prípad, keď je politická realita jasná a pre nás nie je žiadny problém sa s ňou stotožniť.

Ani v prípade víťazstva HZDS vo voľbách?

Vždy som zastával názor, že politici prichádzajú a odchádzajú. Geopolitická situácia je však dôležitejša ako angažmán toho či iného politika. Pre mňa je dôležité, aby Slovensko bolo v NATO z dôvodov, ktoré som uviedol. Myslím si, že nech bude volebný výsledok akýkoľvek, politická reprezentácia Slovenska nájde rozumné a demokratické aranžmá, že si s výsledkom rozumne poradí. Tak, ako je to jedna z povinností demokratických politikov.

BRANISLAV JANÍK

obsah | Česká republika