ČT objevila dosud nezaevidované spisy StB

V archivech ministerstva vnitra se objevily dosud nezaevidované spisy komunistické StB. Podle České televize ministerstvo existenci 70 metrů "nových" spisů potvrdilo. Proč se ale v archivu objevily až teď, zatím nevysvětlilo. Zpřístupnění svazků StB přitom nařizují zákony už několik let.

Materiály se podle ČT týkají především některých českých disidentů a zahraničních diplomatů. Je mezi nimi i spis o sledování disidenta Petra Uhla. Když v roce 1997 oficiálně zažádal o spis vedený na jeho osobu, předložili mu jen sedmnáct stran dokumentů. Teď se objevil objemný svazek o několika stovkách stran. "V archivu ministerstva vnitra se nacházejí svazky vedené správou sledování či krajskými útvary tohoto druhu na československé občany či zahraniční diplomaty, respektive zaměstnance zahraničních zastupitelských úřadů, a to převážně ze 70. a 80. let. Je to dosud nezpracovaný materiál," řekla televizi vedoucí oddělení vyšetřovacích a operativních spisů archivu ministerstva vnitra Vladimíra Vaníčková.

"Je známa nechuť ministerstva vnitra zveřejňovat některé dokumenty, kde by se mohly nacházet osoby, které dosud působí například na ministerstvu vnitra nebo v BIS," soudí bývalý pracovník Úřadu pro vyšetřování a dokumentaci zločinů komunismu Radek Schovánek.

Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností někdejší StB přijal parlament v roce 1996. Na základě tohoto zákona se však český či bývalý československý občan mohl podívat pouze do svého osobního svazku nebo do svazků se svými osobními údaji. Na možnost nahlédnout do většiny dokumentů, které StB shromažďovala, čekali lidé v Česku dalších šest let.

Na jaře 2002 schválili zákonodárci novelu zákona, která zpřístupnila nejen svazky o sledovaných lidech, ale uložila zveřejnit i seznamy spolupracovníků a agentů StB. Nově se také otevřel přístup k personálním spisům někdejších příslušníků StB a například i k materiálům bývalé vojenské kontrarozvědky.

Utajené zůstaly jen dokumenty, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit bezpečnostní zájmy státu nebo ohrozit lidské životy.

Před pár dny přinesla ČT informaci, že herec Jan Kanyza donášel StB na své kolegy. Podle dokumentů, které zveřejnila v pořadu Reportéři, předával tajné komunistické policii i informace, které se týkaly například herce Pavla Landovského.

ČTK

obsah | Česká republika