České strojírenství vzdoruje evropské krizi

České strojírenství zatím relativně úspěšně vzdoruje evropskému hospodářskému propadu. I přes zhoršení možností odbytu mu stouply tržby z exportu.

"Ze 7 600 zahraničních poptávek v minulém roce, které k nám přicházejí prostřednictvím služby Your Czech Supplier , se jich téměř týkala produkce českých strojírenských podniků," tvrdí Martin Tlapa, generální ředitel vládní exportní agentury CzechTrade.,p> Bezmála polovinu jejích klientů tvoří právě strojírenské firmy. CzechTrade proto zavedl službu Czech Industrial Partner Search (CIPAS). Zaměřuje se na rozvoj výrobní a obchodní spolupráce českých podniků s partnery zejména v Evropské unii a USA.

"Obchody však výrazně ztížila špatná hospodářská situace nejen v zemích Evropské unie, kam směřuje téměř 70 procent našeho vývozu," dodal Tlapa. Průmyslové zakázky v Německu na konci minulého roku klesly o 4,1 procenta, za celý rok pak o 10 procent. V červenci sice meziročně vyskočily o desetinu, ale asociace německého strojírenství VDMA přesto svůj výhled pro tento a příští rok zhoršila - namísto "optimistické" stagnace očekává dvouprocentní pokles.Německo: místo stagnace pokles Během sedmi měsíců klesly objednávky v německých strojírenských koncernech o procento, což už je podle asociace znepokojující. Například zisk německého strojírenského a ocelářského koncernu ThyssenKrupp AG, největšího producenta nerez oceli na světě, spadl ve třetím fiskálním čtvrtletí o třetinu. Výkon průmyslu se poprvé po čtyřech letech snížil také v Rusku. Oživení naopak nastalo v japonských zakázkách na stroje.

"I přes tuto obtížnou situaci český export strojírenských výrobků loni ve srovnání s rokem 2001 vzrostl o 19,55 miliardy korun, tedy o 3,2 procenta," zdůraznil Tlapa.

Nepodařilo se však ještě plně restrukturalizovat průmysl a v mnoha odvětvích stále existují podniky, jejichž výrobní program je dlouhodobě neperspektivní. Mají příliš vysokou spotřebu surovin, energie a produkují nadstandardní množství odpadů, nedisponují téměř žádnými novými technologiemi.

Navíc na vstup do EU není řada českých strojírenských firem připravena. Očekává se další útlum určitých odvětví, ale na druhé straně se odhaduje, že vstup do Unie by mohl v prvních deseti letech zvýšit hospodářský růst v souhrnu až o devět procent.

Výzkum a marketing: vlak nám stále ujíždí

Zahraniční i domácí firmy v ČR dosud těží především z nižších cen. I ti, kteří mají oproti EU sotva poloviční produktivitu, s úspěchem vyvážejí. Většina provozů se zaměřuje na zušlechťovací operace, případně na holou výrobu. Avšak podstatně méně, než v zemích EU, směřují peníze do výzkumu a vývoje na počátku výrobního cyklu a následně do marketingu, propagace a prodeje na jeho konci.

Prakticky všechny studie a odhady počítají s tím, že současná výrazná cenová konkurenční výhoda, především díky levnější pracovní síle, je u nás dlouhodobě neudržitelná. Vstup na jednotný vnitřní trh Evropské unie zvýší náklady a zostří konkurenci.

NOVINKY, PRÁVO

obsah | Česká republika