Čeští studenti debatují evropsky

Přesvědčivě obhájit svůj názor je v současnosti předpokladem úspěchu. Debatování je dnes oblíbenou aktivitou, zejména mezi studenty. Důkazem je i veřejně přístupný debatní turnaj studentů evropských vysokých škol pořádaný pod názvem Allen & Overy Prague Debate Tournament 2004 ve dnech 19. - 21. března na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Debatování má na anglo-amerických vysokých školách dlouhou tradici, pražský Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy vznikl teprve v roce 2000, ale již dosáhl významných úspěchů na mezinárodní úrovni. I letos budou soutěžící postupovat podle britského parlamentního formátu s předem danými pravidly.

Debata je ve zkratce soutěž dvoučlenných družstev ve schopnostech logické argumentace, řečnické poutavosti a bystrém postřehu (a také socializačních dovednostech). Nejde přitom o pouhé rozebírání problému. Jedna strana určitou tezi na dané téma, ať už z oblasti politiky, ekonomiky či kultury, obhajuje, druhá se ji snaží na základě přesvědčivějších argumentů vyvrátit.

Letošní festival je organizačně dílem studenta Kuby Mačáka a je přístupný široké veřejnosti. Základní kola letošního turnaje proběhnou v pátek od 16. do 18. hodiny a v sobotu po celý den od 9. do 18. hodiny na pražské Právnické fakultě. Finále řečnického umění si příznivci debatování mohou vychutnat v neděli od 11. hodin na Nové radnici na Mariánském náměstí.

PRÁVO

obsah | Česká republika