Středoškoláci opět v rolích diplomatů

Středoškoláci z celé České republiky budou mít opět příležitost předvést své diplomatické umění a znalosti současné mezinárodní politiky. Ve čtvrtek 14. dubna začíná konference jubilejního 10. ročníku Pražského modelu Spojených národů (PMUN). Slavnostní zahájení se uskuteční v Míčovně Pražského hradu od 11 hodin za účasti významných hostů z České republiky i ze zahraničí.

Další jednání více než 350 mladých delegátů budou probíhat od 15. do 18. dubna 2005 v Kongresovém centru Praha, a to denně od 9.30 do 18 hodin.

Cílem Pražského modelu OSN je atraktivní formou probudit ve studentech zájem o problematiku mezinárodních vztahů a současně je naučit pracovat s informacemi, formulovat vlastní názor a diskutovat o něm. "Studenti se na konferenci připravují už od listopadu," vysvětluje generální tajemník PMUN Jan Havránek. "Budou jednat o aktuálních mezinárodních problémech a snažit se hledat jejich řešení. Cílem delegátů je co nejlépe obhajovat zájmy státu, který zastupují," dodává k roli mladých diplomatů Havránek.

Středoškoláky čekají zajímavé názorové střety například nad problematikou mezinárodního terorismu, postavením žen v Afghánistánu, globálními klimatickými změnami či nad situací lidských práv ve východní Evropě. Pražský model OSN je tvořen celkem sedmi výbory - Radou bezpečnosti, třemi výbory Valného shromáždění, Výkonnou radou Světové zdravotnické organizace, Komisí pro udržitelný rozvoj a nově také Radou Evropské unie. Každý student zastupuje svůj stát v jednom výboru.

"Delegáti při jednáních dodržují diplomatický protokol i procedurální pravidla. Zasedání tak probíhají na vysoké úrovni," popisuje programový koordinátor PMUN Dalibor Tomko.Jednotlivé delegace středoškoláků si rovněž připravují svůj strategický plán pro konferenční jednání. "Snažíme se atmosféru projektu co nejvíce přiblížit reálné OSN a diplomatickému prostředí," podotýká Lukáš Marvan, organizační koordinátor PMUN.

Poselství Kofi Annana

Pražský model OSN je celoroční vzdělávací program pro české středoškoláky, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky (www.amo.cz). V minulosti se projektu zúčastnili také exprezident Václav Havel, Petr Pithart či velvyslanec USA v České republice William J. Cabannis.

České studenty pozdraví prostřednictvím písemného poselství také generální tajemník OSN Kofi Annan. "Tento rok je pro Organizaci spojených národů rokem výjimečným. Přináší s sebou nejen 60. výročí založení OSN na konci 2. světové války, ale je také rokem, ve kterém se naše myšlenky ubírají cestou vpřed a my se pouštíme do konstruktivní debaty o budoucnosti: Jak vytvořit systém kolektivní bezpečnosti schopný čelit společným hrozbám? Jak vymýtit chudobu? Jak prohloubit úctu k lidské důstojnosti v každé zemi?" píše v dopise Annan a přeje studentům úspěšná jednání.

Nad letošním jubilejním ročníkem konference záštitu převzali ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda a velvyslankyně Spojeného království v ČR Linda J. Duffield.

Asociace pro mezinárodní otázky provozuje rovněž internetové portály zaměřené na mezinárodní politiku www.diplomacie.info a www.visegrad.info.

NOVINKY

obsah | Česká republika