Ministerstvo nepřiznalo Salmovi československé občanství

Potomci bývalého šlechtického rodu Salmů z Rájce - Jestřebí na Blanensku nebudou zřejmě moci získat nic ze svého majetku, který jim československý stát zkonfiskoval po II. světové válce jako německým kolaborantům. Ministerstvo vnitro v novém řízení rozhodlo, že se Hugo Mikuláši Salmovi Reifferscheidtovi - Raitz, který v roce 1946 zemřel jako německý bezdomovec, nepřiznává posmrtně československé občanství.

Toto rozhodnutí znamená, že pokud nabude právní moci, tak potomci Hugo Salma nebudou moci restituovat majetek na Blanensku, který zhruba 7 tisíc hektarů pozemků a také zámek v Rájci - Jestřebí. Do té doby však Salmové ještě mohou po prostudování rozhodnutí podat rozklad k rukám ministra vnitra a následně i správní žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

Marie Salmová je rozladěná

Tuto zprávu potvrdila ČTK dcera Mikuláše Salma Marie Elizabeth, která také uvedla, že je toto rozhodnutí hanbou a nechápe, proč ministerstvo vnitra nejednalo podle nálezu Ústavního soudu v Brně (ÚS) z loňského léta, kterým ÚS zrušil rozhodnutí ministerstva vnitra z roku 2002 o nepřiznání československého občanství.

Salmové po tomto rozhodnutí podali správní žalobu a následně i ústavní stížnost, na jejíž základě Ústavní soud loni v létě rozhodnutí zrušil a nařídil nové správní řízení. "My jsme tehdy jen poukázali na nedostatky v řízení a proto jsme ho zrušili. To neznamenalo, že jsme zavázali ministerstvo rozhodnout jinak a občanství přiznat," uvedl mluvčí Ústavního soudu Michal Spáčil.

Rozhodnutí ministerstva vnitra přivítali zejména znalci historie a pamětníci, kteří připomínají, že Salmové se sami přihlásili v Říši a byli členové řady organizací a sdružení, které podléhaly NSDAP. Sám Hugo Salm, který byl za války vážně nemocen, nechal svůj velkostatek vést nacisty a na jeho zámku také vlál nacistický prapor.

Historie ukazuje na kolaboraci

"Je to skutečně dobrá zpráva, že rozum zvítězil. Podle řady nezpochybnitelných historických dokumentů je jednoznačné, že Salmové byli za války na straně nacistů. Tvrzení, že Salmové byli k tomuto jednání donuceni, není pravdivé. Rod lze považovat za kolaboranty a nacistické spolupracovníky," uvedl historik Jiří Jaroš.

Ministerstvo vnitra mělo při rozhodování k dispozici řadu dokumentů a také prozatímní osvědčení o zachování občanství Hugo Salma z 20. března 1946, které je však podle znalců na historii rodu falsifikátem a bylo vydáno za nejasných okolností 18 dní po Salmově smrti. "Podle mě je tento doklad velmi podezřelý. Není v originále, ale jen ve dvou ověřených kopiích, které se od sebe výrazně liší," poznamenala ředitelka Muzea Blanska Eva Nečasová. Kromě řady historických dokumentů a důkazů o spolupráci Salmů s nacisty pamětníci s odborníky na historii poukazují i na svatbu jedné z dcer Mikuláše Salma Idy, která se na podzim 1944 provdala za důstojníka těreckých kozáků a později i důstojníka Wehrmachtu Philippa Ritter von Shoellera.

PETR KNÖTIG, PRÁVO

obsah | Česká republika