Společnost Berty Suttnerové v Praze

9. června 2004 uplynulo 161 let od narození Berty von Suttnerové rozené Kinské. Narodila se v Praze a stala se i první ženou, příslušnicí našeho národa, která byla poctěna v roce 1905 Nobelovou cenou míru. Suttnerová zasvětila boji za mír celý svůj život. Jejího nejznámějšího románu Odzbrojte, který vyšel roku 1889, se doslova zmocnilo tehdejší mírové hnutí. Román oslovil široké vrstvy obyvatelstva především svojí jasnou argumentací proti militarismu, za odzbrojení a za řešení mezinárodních sporů jednáním, smírčími soudy a dohodami. Významně se zapsala i do života Alfréda Nobela, kterému dělala sekretářku.

Berta se po svém sňatku s baronem Suttnerem vrátila do Rakouska a později tu založila Rakouskou společnost přátel míru, stala se spoluzakladatelkou pacifistického hnutí a také předsedkyní Mezinárodního byra. Přes velké úsilí se jí však nepodařilo vytvořit českou pobočku své mírové společnosti, i když se o to za své pražské návštěvy v roce 1895 velmi snažila. Představovala si, že by v ní mohli příslušníci české, německé i rakouské národnosti společně hájit myšlenky humanismu a mírového soužití mezi národy.

Koncem 19. století, v době našeho národního obrození a v době, kdy spojovací myšlenku humanismu a míru překrývaly národnostní rozpory, to však bylo těžko realizovatelné.

Myšlenky Berty Suttnerové jsou v dnešní době, ve které se lidstvo může svými vlastními prostředky několikanásobně zničit, ještě aktuálnější. Dokazuje to existence mnoha mezinárodních organizací, které se na její myšlenkový odkaz odvolávají - některé z nich dokonce nesou i její jméno. V naší zemi, v místě svého rodiště, je Suttnerová bohužel prakticky neznámá. Změnit to chce Společnost Berty Suttnerové založená před dvěma lety. Náplní její činnosti je uchovávat a šířit myšlenkový odkaz Berty Suttnerové a předávat jej především nejmladší generaci. Společnost také spolupracuje s obdobnou organizací v Rakousku, jejímž předsedou je profesor Glawischnig - majitel zámku Harmannsdorfu, rodinného sídla Suttnerů, kde Berta dlouhá léta žila.

Společnost Berty Suttnerové navázala úzkou spolupráci s partnerskou školou ZŠ Novoborská na pražském Proseku. Od loňského školního roku tu probíhají projekty ovlivňované myšlenkami Berty Suttnerové, nad nimiž má tato společnost patronát. V roce 2002/03 byl realizován projekt na téma "Výchova k míru a nenásilí", v letošním školním roce pak na téma "Češi, Moravané a Slezané Evropě". Letošní projekt byl zaměřen na zlepšení povědomí žáků o evropském společenství ve všech souvislostech a měl současně posílit jejich hrdost na příslušnost k českému národu, který se stal členem této nadnárodní komunity. Vyvrcholením projektu byla výstava v rámci "Evropského týdne" na škole a vydání almanachu nejlepších žákovských prací.

Myšlenky Berty Suttnerové, že všestranně vzdělaný člověk mluví mnoha jazyky, hodně cestuje, a tak poznává to nejlepší z ostatních národů, dávají prostor pro téma projektu na příští školní rok 2004/05. Bude se jmenovat "Evropa bez hranic". ZŠ Novoborská chce vyzvat i školy v Rakousku a Německu nesoucí jméno Berty Suttnerové k partnerství a k spoluúčasti na projektu. Žáci si budou vyměňovat své zkušenosti, komunikovat v cizích jazycích a na závěr připraví putovní výstavu svých prací, která by se měla stát součástí květnových oslav k 100. výročí udělení Nobelovy ceny Bertě Suttnerové v Harmannsdorfu. V listopadu 2005 se pak výstava přesune do Prahy.

JANA HODUROVÁ

obsah | Česká republika