Brněnští vědci udělali světový objev

Světový objev po desetiletém výzkumu oznámil tým vědeckých pracovníků a studentů z Národního centra pro výzkum biomolekul na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Brněnští vědci objevili dosud neznámé schopnosti jednoho z mnoha zkoumaných enzymů syntetizovat tzv. opticky aktivní alkoholy, látky potřebné k přípravě léčiv.

Přítomnost zmíněného enzymu umožní nahradit složitou organickou syntézu potřebných látek v mnoha krocích jednoduchou reakcí, a tím zlevnit a výrazně zrychlit výrobu takových léků, jaké se užívají například k léčbě Alzheimerovy choroby.

Objev vědeckého asistenta Zbyňka Prokopa byl na konci minulého roku díky finanční podpoře Masarykovy univerzity přihlášen k patentování na národní úrovni a nyní se pracovníci týmu snaží získat sponzora, který by poskytl prostředky nutné k přihlášení světového patentu.

Enzym dokáže neutralizovat yperit

"Šíře využití dehalogenázy, jak se enzym jmenuje, přesahuje hranice farmakologie. Má ještě další možnosti aplikace. Lze jej využívat například k odbourávání toxických látek ze životního prostředí. Ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem ochrany jsme například zjistili, že tento enzym dokáže detoxikovat yperit," vysvětlil šéf čtrnáctičlenné skupiny proteinového inženýrství docent Jiří Damborský.

"Další aplikace, kterou vyvíjíme ve spolupráci s univerzitou v Coloradu a nově i s partnery ze Španělska a Německa v rámci programů NATO, je využití enzymu k tzv. biosenzingu. Stručně řečeno, jde o jejich schopnost prokazovat přítomnost určitých substrátů v životním prostředí," dodal Damborský.

Výzkumníci z Masarykovy univerzity doufají, že patentová přihláška jim pomůže získat zájem některé z velkých farmaceutických společností na dalším využití patentované metody k výrobě léků na Alzheimerovu chorobu. Jen tak je totiž možné financovat další výzkum chování zmíněného enzymu v poloprovozních a provozních množstvích. Možnosti financování hledají mladí vědečtí pracovníci, asistenti, doktorandi a studenti také v založení vlastní firmy v biotechnologickém inkubátoru Jihomoravského inovačního centra, které s nimi již zahájilo spolupráci.

JAN CHMELÍČEK

obsah | Česká republika