Vláda má za sebou první část reformy

Poslanci ve čtvrtek přehlasovali dvě veta prezidenta republiky a schválili novely zákonů o státní sociální podpoře a zdravotním pojištění. Vláda tak nakonec prosadila všech třináct zákonů reformy veřejných financí. Čtyři z nich odmítl podepsat prezident Václav Klaus a vláda potřebovala k jejich prosazení nadpoloviční většinu všech poslanců.

Novela o zdravotním pojištění zvyšuje odvody živnostníkům. Prezident zákon vetoval v přesvědčení, že by přijetí tohoto zákona zhoršilo pozici drobných podnikatelů a živnostníků, kteří jsou již tak postiženi dalšími reformními zákony.

S upraveným zákonem o státní sociální podpoře končí vyplácení příspěvku na dopravu dojíždějícím studentům. Prezident tento zákon vetoval, neboť se mu nelíbilo znevýhodňování živnostníků při výpočtu dávek. Naopak umožňuje neomezený přivýdělek rodičům pečujícím o dítě do tří let aniž by přišli o nárok na rodičovský příspěvek. Studentům, kteří si našli o prázdninách letní brigádu dává možnost přivýdělku, aniž by se to dotklo nároku jejich rodiny na sociální dávky.

Přehled zákonů z Reformy veřejných financí

novela zákona o dani z přidané hodnoty

- převádí některé služby z 5 % do 22 % sazby (např. telefonování, internet) poslanci přehlasovali prezidentské veto

novela zákona o dani z příjmů

- snížení daně až na 24 % do roku 2006
- zavádí se minimální daň

novela zákona o spotřební dani

- zvyšuje se spotřební daň u cigaret, alkoholu, nafty, novela zakazuje prodej cigaret a alkoholu na tržištích

novela zákona o dani z převodu nemovitostí

- snižuje sazbu z 5 na 3 %

novela zákona o účetnictví

- podnikatelé s obratem nad 6 mil. korun ročně budou muset od 1. ledna 2005 vést podvojné účetnictví

novela zákona o stavebním spoření

- snižuje se státní příspěvek, prodloužení doby spoření z 5 na 6 let

novela zákona o službě státních zaměstnanců a jejich odměňování

novela zákona o palech ústavních činitelů

- tříleté zmrazení platů ústavním činitelům

novela zákona o státní sociální podpoře

- zrušení příspěvku na dopravu studentům
- neomezený přivýdělek k rodičovskému příspěvku
- živnostníkům, tedy osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), se postupně v průběhu tří následujících let zvýší minimální roční vyměřovací základ pro placení pojistného z dnešních 35 na 50 procent z rozdílu mezi dosaženými příjmy a vykázanými výdaji v kalendářním roce. Minimální měsíční vyměřovací základ bude ve výši 50 procent průměrné mzdy v národním hospodářství. Tento princip bude uplatněn pro účely stanovení minimální daně z příjmu, stanovení výpočtu minimálního odvodu pojistného na sociální zabezpečení a státního příspěvku zaměstnanosti, stanovení zdravotního pojištění a posouzení nároku na sociální dávky
- příjmy studentů z letních brigád se nebudou započítávat do příjmů do rodiny, tím tak rodiny neztratí nárok na sociální dávky poslanci přehlasovali prezidentské veto

novela zákona o sociální potřebnosti

- aby byla občanovi poskytnuta nenároková dávka a byl tak uznán za sociálně potřebného musí jeho děti chodit do školy

novela zákona o nemocenském pojištění

- procentní sazba nemocenského za první tři dny nemoci se sníží z 50 na 25 procent
- v prvních 14 dnech nemoci se bude pro výpočet nemocenské započítávat denní příjem do 480 Kč pouze z 90 procent

novela zákona o zdravotním pojištění

OSVČ zaplatí vyšší pojistné viz. státní sociální podpora výše poslanci přehlasovali prezidentské veto

novela zákona o důchodovém pojištění

- zrušení předčasného důchodu dočasně kráceného
- neomezený přivýdělek pro důchodce
- prodlužování věku pro odchod do důchodu s cílem aby v roce 2013 muži a bezdětné ženy odcházeli do penze v 63 letech
- ženy s alespoň 5 dětmi v 59 letech, v 60 letech ženy se 3 nebo 4 dětmi, v 61 letech ženy s 2 dětmi a v 62 letech ženy s jedním dítětem

NOVINKY

obsah | Česká republika