V cizině se k volbám zaregistrovalo pět tisíc Čechů

K českým volbám v zahraničí letos může přijít až 4975 Čechů. Tolik se jich letos zaregistrovalo na zastupitelských úřadech. Nejvíce voličů - 365 - chce svůj hlas odevzdat v Bratislavě, kolem tří stovek pak v Londýně či v Bělehradě.

Letos úřady zaregistrovaly o třináct set zájemců víc než před čtyřmi lety. Tehdy k urnám přišlo 3700 Čechů, kteří v té době žili nebo pracovali v zahraničí.

Podle zprávy ministerstva zahraničních věcí je tradičně silné voličské zastoupení za oceánem. V Torontu se registrovalo 167 voličů, v New Yorku 259 a ve Washingtonu 135. V Bruselu chce volit 250 Čechů, více než stovku registrovaných nahlásila zastupitelství v Paříži, v Moskvě, v Bernu a Dublinu.

"Ze zkušeností z voleb v roce 2002 lze usuzovat, že počet voličů, kteří se v den voleb dostaví k volebním urnám bude ještě větší, než napovídají počty registrovaných osob," uvádí zpráva tiskového oddělení ministerstva. Kromě krajanů usídlených v zahraničí totiž mohou volit i Češi, kteří budou v té době v cizině na dovolené, na stáži nebo pracovně. Ti si musí předem v místě trvalého pobytu vyžádat takzvaný voličský průkaz.

Před každými volbami se losuje kraj, z jehož kandidátek budou vybírat voliči v zahraničí. Letos padl los na jižní Čechy.

iDNES

obsah | Česká republika