Čtyři děti ze sta trpí vrozenou vadou

Téměř každé pětadvacáté české dítě trpí vrozenou vadou. Jsou mezi nimi poruchy velmi vážné i takové, které při dobré lékařské péči nemusí mít na kvalitu života žádný vliv. Za poslední léta se počet vrozených vad téměř ztrojnásobil.

V roce 2003 se v Česku narodilo 93 600 dětí. U bezmála čtyř tisíc z nich lékaři během prvního roku života zjistili vrozenou vadu. A zhruba čtvrtina postižených přišla na svět s několika zdravotními problémy najednou. Podle Antonína Šípka z pražského Ústavu pro péči o matku a dítě se za poslední tři desítky let počet vrozených vad v České republice statisticky téměř ztrojnásobil.

Nárůst je zčásti dán tím, že lékaři sledují stále více typů vad. Zároveň se zkvalitňuje diagnostika, takže řadu poruch objeví lékaři mnohem dříve.

Srovnání situace v Česku a v ostatních státech je složité, protože sledování výskytu vad se různí. Česká republika spolu s Dánském, Norskem, Islandem a Rumunskem patří mezi země se spíše vyšším počtem dětí, které jsou od narození handicapované.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v roce 2003 nejčastěji vyskytovaly srdeční vady. Trpělo jimi 970 chlapců a 1040 dívek. U chlapců jsou poměrně časté vady pohlavních orgánů, u děvčat převládají vrozené deformity kyčle a nohou.

Část novorozenců má defekty ledvinové pánvičky a močovodu. S Downovým syndromem se v roce 2003 narodilo 29 chlapců a 32 holčiček.

Díky metodám prenatální diagnostiky se předloni podařilo odhalit vrozené vady plodu u 450 těhotných. Téměř tři čtvrtiny takových těhotenství byly na žádost ženy ukončeny interrupcí.

Vznik vrozené vady je výrazně ovlivněn pohlavím dítěte a věkem matky. Nejrizikovější skupinou jsou mladé matky ve věku do 19 let a maminky ve věku od 40 let.

ČTK

obsah | Česká republika