Úřad průmyslového vlastnictví chrání vynálezy

Téměř devadesát let mají čeští vynálezci možnost chránit své výtvory. Ochranu vynálezů dnes zajišťuje Úřad průmyslového vlastnictví, který navázal na Československý Patentní úřad založený v roce 1919. Úřad rovněž vede ústřední fond světové patentové literatury.

Úřad průmyslového vlastnictví je orgánem státní správy a kromě toho, že uděluje patenty, poskytuje i například užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení (např. Šampaňské, Jablonecká bižuterie).

"Úřad také iniciuje přijetí nové legislativy v oblasti průmyslového práva, pořádá semináře o problematice průmyslového vlastnictví pro zájemce ze státní i soukromé sféry a poskytuje informace o vynálezech, průmyslových vzorech, národních ochranných známkách, mezinárodních ochranných známkách a známkách Společenství (známkách Evropské unie)," popsala tisková mluvčí úřadu Markéta Hezinová.

Československý Patentní úřad, dnes Úřad průmyslového vlastnictví, vznikl přesně 11. června 1919 a brzy poté podepsal několik významných mezinárodních dohod o ochraně průmyslového vlastnictví, například Pařížskou unijní úmluvu na ochranu průmyslového vlastnictví.

"Období po listopadu 1989 bylo ovlivněno snahou o harmonizaci českých právních předpisů se zákonodárstvím Evropské unie," doplnila Hezinová.

Kdy se na úřad obrátit?

Potřebujete-li ochránit svůj vynález patentem. Potřebujete-li zaregistrovat ochrannou známku. Chcete-li zjistit, co je v daném oboru nového a jaké patenty už existují.

Tento proces vyvrcholil vstupem Česka do Evropské patentové organizace v roce 2002 a o rok později podpisem Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii.

V současné době je jedním z úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví zastupovat Českou republiku ve Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO), v Evropské patentové organizaci (EPO), v Evropském úřadě pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) a v ostatních mezinárodních organizacích.

Úřad vede podle své mluvčí i ústřední fond světové patentové literatury, který dokumentuje současný stav techniky. Patentové dokumenty jsou přístupné ve studovně úřadu na CD-ROM i on-line, a zájemci si tam mohou najít, jaké patenty v dané oblasti již existují.

"Pokud zájemce požádá o vypracování rešerše o patentech z určité oblasti, úřad rešerši za poplatek zpracuje. Znalost existujících patentů je důležitá, protože jednou z podmínek udělení patentu je světová novost, tedy předložení nového, dosud neznámého technického řešení," poznamenala mluvčí.

Podstatou patentu je ochrana vlastnických práv původců inovací a vynálezů před napodobováním či paděláním. Patent zároveň pomáhá chránit investice do výzkumu a vývoje.

"Minimální nutné správní poplatky pro udělení patentu, zahrnující poplatky přihlašovací, za provedení úplného průzkumu a za vydání patentové listiny činí 5200 korun. Platnost patentu je maximálně 20 let od podání přihlášky vynálezu," doplnila Hezinová.

Vedle udělování patentů Úřadu průmyslového vlastnictví registruje i ochranné známky. "Ochranné známky (např. Becherovka), v marketingu nazývané značky, slouží k ochraně pozice značky na trhu a pomáhají zákazníkům orientovat se v nabídce výrobků a služeb," poznamenala mluvčí.

Registrace ochranné známky trvá šest až devět měsíců. Žadatel o registraci zaplatí pět tisíc korun, tuto částku zaplatí při podání přihlášky ochranné známky na tři třídy služeb a výrobků, za každou další třídu se účtuje pět set korun.

"Zápis ochranné známky platí deset let ode dne podání přihlášky. Úřad průmyslového vlastnictví zápis ochranné známky na žádost vlastníka ochranné známky obnovuje, a to vždy na dalších deset let," upřesnila mluvčí.

iDNES

obsah | Česká republika