Přes zelenou hranici na Slovensko jen s povolením

Jedenáct let nadstandardního pohraničního styku se Slovenskem vezme brzy za své. Dosavadní volný přechod přes česko-slovenskou hranici po 1. květnu skončí. Dojde-li ke schválení dvoustranné vládou sjednané smlouvy, bude možné přejít přes tzv. zelenou hranici jen na základě každoročního povolení cizinecké policie.

S pasem či občanským průkazem to půjde pouze na určených 94 přechodech. Opozice ve čtvrtek ve Sněmovně podrobila smlouvu ostré kritice. Podle poslanců ODS a KSČM nepřípustně ztíží lidem přechod hranice. K tomu, aby smlouvu zablokovali již v prvním čtení, jim ale při hlasování chyběly dva hlasy.

Diskuse o smlouvě, která se vyjednávala tři roky, zapadla do doby, kdy v ČR rostou obavy zpřílivu slovenských Romů. Přesto se všichni poslanci tomuto citlivému tématu pečlivě vyhýbali. Zatímco dosud mohou občané obou států překračovat hranice pouze s občanským průkazem na kterémkoli vhodném místě, nová smlouva tuto možnost omezí.

Vstupovat na území druhého státu se má jen s platným cestovním dokladem, kterým bude pas a občanský průkaz se strojově čitelnou zónou, a na hraničních přechodech či místech k tomu určených. Jak prohlásil ministr vnitra Stanislav Gross, těchto míst je na hranici dlouhé 251 kilometrů určeno 72 a hraničních přechodů silničních či železničních je 22.

Podle něho tedy nebude občan v možnosti pohybu přes hranice zkrácen. Opozici přišlo divné, že zpřísnění odstartuje právě v době, kdy obě země vstoupí do EU. Gross upozornil, že nové řešení vyžaduje od 1. května schengenský systém.

Říman: padá opona

"Jedním ze základních pozitiv vstupu ČR do EU přece vždycky bylo, je a bude to, že zmizí hranice, ať již v souvislosti s pohybem osob, zboží, služeb nebo kapitálu," upozornil Martin Říman (ODS). Rok poté se podle něj dozvídáme, že to není pravda. "Gross spouští od Jablunkova po Břeclav novou železnou oponu... Proč nám vláda neřekla tuto pravdu, že hranice nezmizí, ale hranice zbytní, před rokem? Proč to neřekla ve své dvousetmiliónové tzv. informační kampani?" zlobil se Říman.

Podle komunistů i občanských demokratů se vláda za vstup do EU pouze schovává. Fakt, že přijetí obou zemí do jednoho společenství bude mít za následek zpřísnění hraničního režimu mezi nimi, považují za absurdní. Pozastavili se nad tím, že hranice se Slovenskem se má po prvním květnu stát vnější, a nikoli vnitřní hranicí v rámci EU. Zároveň obvinili vládu, že při vyjednávání přístupových podmínek nepožadovala pro naše hranice se SR výjimku, která by odpovídala vztahům občanů žijících desítky let v společném státě.

Ministr Gross v odpovědích na kritiku uvedl, že právě podmínky dojednané v této smlouvě jsou výjimečné. "Po 1. květnu vyprší platnost bezvízové dohody se Slovenskem, která umožňuje současný režim. Platné budou jedině předpisy, které ukládají přísný režim, tj. překračování hranic jen na oficiálních přechodech. Vyjednaná výjimka, po které se tady volalo, padne a nebude možnost jejího uplatňování, protože ta výjimka musí být zakotvena v této smlouvě," prohlásil ministr.

Dodal, že všem odůvodněným žádostem občanů o povolení přechodu mimo určená místa bude vyhověno. Stejně tak jako bude vyhověno obcím, které ještě budou žádat o zřízení přechodového místa. Zatím totiž při tom vláda respektovala požadavky obcí a krajů.

Možnost zavřít hranici

"Je jasné, že pořádek na hranicích je důležitou záležitostí, a i ve vazbě na to, co se na Slovensku nyní děje, je to aktuálnější. Ale říkat, že to bezprostředně souvisí s touto smlouvou, by nebylo zcela fér. Proto jsem tento argument ve Sněmovně nepoužil," řekl Právu Gross. Jak dodal, situaci po 1. květnu by nepřijetí smlouvy zkomplikovalo, neboť do tohoto data lze použít pro případný příliv lidí ze Slovenska omezující administrativní zábrany dané zákonem o pobytu cizinců: potvrzení o zdravotním pojištění, prokázání minimální hotovosti či pozvání.

"Po prvním květnu nebudeme moci tato opatření používat již vůči nikomu, tedy ani vůči občanům Slovenska. Pak bychom potřebovali právě tuto smlouvu, která nám umožní v určitých případech omezit pohyb na státních hranicích," doplnil Gross.

Podle textu smlouvy totiž příslušné orgány ČR i SR "mohou pozastavit nebo omezit překračování státních hranic mimo hraniční přechody z důvodu ohrožení bezpečnosti a veřejného pořádku, ze závažných hygienicko-epidemiologických, veterinárních a fytosanitárních důvodů, živelní pohromy a jiné mimořádné události".

NAĎA ADAMIČKOVÁ, MARIE KÖNIGOVÁ, PRÁVO

obsah | Česká republika