V Aši zavedli dopravní značky pro prostitutky

Půlmetrové červeně orámované značky ve tvaru kosočtverce s obrázkem ženských rtů budou v pohraniční Aši označovat ulici, kde smějí prostitutky nabízet své služby. Radnice se je tak pokusí vytlačit z centra na neobydlený okraj města.

"Platné zákony nám neumožňují zakázat nabízení sexuálních služeb plošně na celém území města, a proto jsme tuto činnost vyhláškou zakázali všude s výjimkou stometrového úseku v Příční ulici. Ten bude vymezen mezinárodně srozumitelnými značkami," vysvětluje starosta Aše Dalibor Blažek.

Úsek je v neobydlené periferii města a na opačném konci, než je hraniční přechod do bavorského Selbu. "Žádný zákon sice nabízení sexuálních služeb nedefinuje, ale naši strážníci se budou snažit prostitutkám postávajícím kdekoli ve městě mimo vyznačený úsek co nejvíce znepříjemňovat život," hrozí Blažek.

Zákazníků prý ubývá

S prostitutkami v centru města bojují i v jiných pohraničních městech. V nedalekém Chebu vyčlenili ze stejných důvodů pro prostitutky neobydlenou Pelhřimovskou ulici s průmyslovými objekty a výpadovku k hraničnímu přechodu Pomezí.

Žádná nepřehlédnutelná označení tu však nechystají, stejně jako v severočeském příhraničním Dubí u Teplic. "Máme už čtvrtou vyhlášku, zkoušeli jsme všechno možné, ale prostitutky tu stejně postávají," řekla starostka Dubí Ilona Smítková.

"Pokud jich proti dřívějšku ubylo, tak především proto, že vlivem ekonomické stagnace v Německu ubývá jejich klientů," míní Smítková. "O žádných značkách pro prostituci tedy neuvažujeme, nebudeme tomu přece ještě dělat reklamu. Už tak nás to stojí dost obecních peněz," říká starostka.

Bublan: Navrhnu vyhlášku

Ministr vnitra František Bublan ašské značky nechtěl komentovat. "Ale na setkání se starosty příští týden nabídnu samosprávám vzorovou vyhlášku omezující nabízení sexuálních služeb. Zákon o regulaci prostituce se už totiž asi do voleb nestihne přijmout," přiznal Bublan.

TOMÁŠ KÁBRT

obsah | Česká republika