Eugen Šváb: Vyše dvadsať rokov bez spevu(i bez dcéry)

Pred časom Ivan Krajíček v populárnej televíznej relácii REPETE zahlásil: "A teraz vám zaspieva slovenský spevák, ktorého ste nevideli a nepočuli vyše dvoch desaťročí... Prichádza Eugen Šváb!"

Sálou sa rozľahol potlesk, mnohí prítomní sa ešte pamätali na košického speváka a hudobníka Eugena Švába.

Na javisku sa zjavil starší belovlasý a bielofúzy muž. Pohyboval sa však ľahko a svižne ako mládenec. A ako spieval!

Publikum ho odmenilo dlhotrvajúcim potleskom, viacerí diváci vstali. Nie z úcty k jeho šedinám, ale k speváckemu výkonu pri interpretácii piesne Čas ruží a vína. Niektorí zrejme poznali aj jeho osud.

Dcéra Iveta musela zostať "doma"

Eugen Šváb nemal ľahký život.

Košičania ho poznali ako výborného hráča na bicích nástrojoch už počas jeho štúdia v päťdesiatych rokoch. Neskôr sa vryl do pamäti poslucháčov rozhlasu a televíznych divákov ako spevák.

Po auguste smutného roku 1968, keď v našich mestách boli tanky cudzieho štátu, sa však po ňom akoby zľahla zem. Odišiel do Fínska a rok sa tam živil hudbou.

Boli to ťažké mesiace, veď manželka s dvoma dcérami zostala v Košiciach. Až po dlhom čase dovolili pani Švábovej navštíviť manžela, no iba s jednou dcérou. Staršia musela zostať v Košiciach pri starých rodičoch - ako rukojemníčka, hoci Eugena Švába do zahraničia vyslal Slovkoncert. Rodina sa rozdelila.

Rodičia sa s "košickou" dcérou stretli až po mnohých rokoch v Maďarsku. V Košiciach až vtedy, keď už bola dospelá a vydatá, lebo ani nemecký Červený kríž im nevedel pomôcť.

Nemal príležitosť spievať

Celé tie dlhé roky - vyše dve desaťročia - si Eugen Šváb pred publikom ani raz nezaspieval. Nemal príležitosť. V emigrácii sa spevákom a básnikom nežije dobre... S manželkou Magdalénou a mladšou dcérou sa usadil v Nemeckej spolkovej republike.

Eugen Šváb nemal čas spievať, musel sa starať o rodinu, potrebovali byt... Denne pracoval desať až dvanásť hodín. Zamestnal sa vo vývojovom stredisku Fordových závodov v Kolíne na Rýnom ako konštruktér, veď absolvoval Vyššiu priemyselnú školu strojnícku v Košiciach. Zaoberal sa predovšetkým bezstupňovými prevodovkami, schválili mu jedenásť vynálezov, niektoré z nich sa uplatnili aj v USA.

CD platňa sa volá V rytme spomienok

Od novembra 1989 manželia Švábovci často cestujú do Košíc za dcérou a vnúčatami. No už po dvoch-troch dňoch im volá vnuk z Kolína nad Rýnom. A keď sú uňho, volajú ich k sebe zasa vnuci z Košíc...

- A tak časť dôchodku miniem na benzín a iné výdavky spojené s cestovaním, - povedal mi Eugen Šváb. Manželka ho doplnila: - Zavše cestujeme i lietadlom, lebo vnuci sú nedočkaví...

Do Košíc chodí Eugen Šváb veľmi rád. - Po vyše dvoch desaťročiach som vystúpil ako hosť aj na súťaži Košický zlatý poklad. Potlesk ma veľmi potešil... Nedávno vyšla Eugenovi Švábovi CD platňa s názvom V rytme spomienok. Jej vydavatelia boli prekvapení veľkým záujmom. Dôvod je jednoduchý: Eugena Švába si poslucháči dobre pamätajú a majú radi aj po desaťročiach...

MILAN VÁROŠ

obsah | osobnosti