AI: Problémom SR je rasizmus

Zlé zaobchádzanie s Rómami, ich nedostatočná ochrana pred rasovým násilím a uzavreté, tzv. sieťové postele sú problémy, na ktoré Slovensko upozornila vo výročnej správe za minulý rok medzinárodná organizácia pre ľudské práva Amnesty International.

Pri zásahoch proti protestom na východnom Slovensku vo februári polícia použila nadmernú silu, verbálne rasové útoky, so zadržanými zle zaobchádzala, odmietala im kontakt s rodinou alebo právnikom, tri ženy údajne po zadržaní nasilu ostrihali. Polícia mala zastrašovať Rómov v Trebišove, keď asi 250 policajtov zasiahlo, aby zatklo podozrivých z krádeže. Nepreukazovali sa povolením k prehliadke, vstupovali do domov, údajne Rómov bili a urážali bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Za nejasných okolností zomrel Radoslav Puky, ktorého naposledy videli v deň zásahu v Trebišove, ako uteká pred policajtmi. Pitva potvrdila, že zomrel na následky bitia.

Amnesty upozorňuje aj na ďalší prípad z júla 2004, keď údajne starosta Záhorskej Vsi manželom Šarközyovcom prikázal, aby sa vysťahovali z dediny. Ich dom podľa Ligy ochrancov ľudských práv niekto vypálil ešte v roku 2003. Starosta sa neskôr vrátil s bezpečnostnou službou s bejzbalovými palicami. Podľa Ligy napadol rodinu a Mariána Reháka. Šarközyovci večer odišli pod most, kde ich starosta s ochrankármi zbil a mladšiu dcéru hodil do rieky. Napadnutie nahlásili polícii v Malackách aj ministerstvu vnútra, ktoré začalo vyšetrovanie.

Amnesty International pripomína, že násilie voči Rómom a rasizmus na Slovensku sa dlhodobo objavuje aj v správach iných organizácií vrátane Európskej únie a OSN. Správa Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii v januári 2004 vyjadrila znepokojenie nad rasisticky motivovaným násilím vrátane zlého policajného zaobchádzania. Konštatovala, že Rómovia ostávajú znevýhodnení v bývaní, zamestnanosti a vzdelávaní. Znepokojenie nad rasovo motivovanými trestnými činmi a zlým zaobchádzaním s Rómami zo strany slovenskej polície konštatovala v správe z augusta aj Komisia OSN pre elimináciu rasovej diskriminácie.

SR porušuje ľudské práva aj tzv. sieťovými alebo klietkovými posteľami, stále používanými na psychiatriách. Amnesty ich považuje za nehumánny a degradujúci spôsob obmedzenia pohybu. Parlament síce vlani v januári novelou zákona zakázal používať fyzické aj nefyzické metódy na obmedzenie pohybu mentálne postihnutých, ale len v sociálnych zariadeniach. Zákaz sa netýka nemocníc, liečební a ďalších zdravotníckych zariadení. AI poukázala na dokument britskej verejnoprávnej televízie BBC, nakrútený v psychiatrickej nemocnici Sokolovce. Ukázal osem pacientov v klietkových posteliach. Jeden z pacientov bol zatvorený už päť týždňov, zamestnanci nedokázali vysvetliť, prečo má na tele modriny a odreniny.

Slovenské úrady podľa Amnesty nemajú dostatok vôle riešiť spomenuté problémy, vyšetriť podozrenia z násilia a zverejniť výsledky. Štát dlhodobo napriek upozorneniam EK, USA, OSN nie je schopný postúpiť pri desegregácii bývania, v školstve, v prístupe na trh práce. Banalizovanie konkrétnych prípadov je prejavom nezáujmu tieto problémy riešiť, povedal dnes na tlačovej besede AI v Bratislave Laco Oravec, ktorý sa Rómom venuje v Nadácii Milana Šimečku. Amnesty v správe dodáva, že slovenské úrady nedokázali prijať potrebnú reformu systému zdravotnej starostlivosti pre mentálne postihnutých pacientov, ktorá by umožnila aj vznik komunitných programov ako alternatívy pobytu na psychiatrii alebo v zariadení sociálnej starostlivosti. "AI ešte očakáva, že vláda zareaguje. Keď sa to nebude riešiť, určite medzinárodný sekretariát AI zareaguje," dodala koordinátorka AI v SR Ingrid Králová.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika