Časť antidiskriminačného zákona je protiústavná

Časť antidiskriminačného zákona, ktorá mala zaviesť zvýhodňovanie alebo tzv. pozitívnu diskrimináciu príslušníkov národnostnej menšiny, je protiústavná.

V Košiciach o tom rozhodol Ústavný súd. Zrušil tak zákonnú možnosť prijímať osobitné vyrovnávacie opatrenia v prospech určitej rasy alebo etnika, ktorými sa malo v praxi zabrániť znevýhodneniu súvisiacemu s rasovým alebo etnickým pôvodom.

Vládu zastupoval minister spravodlivosti Daniel Lipšic, ktorý v októbri 2004 podal na Ústavný súd návrh na preskúmanie nesúladu ustanovení antidiskriminačného zákona s ústavou. Odporcom zákona bola Národná rada Slovenskej republiky.

Prvé pojednávanie sa uskutočnilo 24. marca. Plénum Ústavného súdu SR v máji nevyhovelo návrhu parlamentu na prerušenie konania o nesúlade antidiskriminačného zákona s Ústavou SR a predloženie predbežnej otázky Súdnemu dvoru v Luxemburgu.

Prijatie zákona presadila najmä Strana maďarskej koalície, a to aj napriek vytrvalému odporu koaličných kresťanských demokratov. Tí namietali, že na ochranu menšín stačí novelizovať už platnú legislatívu. KDH sa nepáčil ani zákaz diskriminácie kvôli sexuálnej orientácii.

Tzv. antidiskriminačný zákon bol prijatý najmä preto, aby nedochádzalo k porušovaniu práv Rómov, ktorý vraj mali kvôli farbe pleti problém získať prácu alebo vzdelanie. Podľa ministra spravodlivosť Lipšica však slovenská ústava zvýhodňovanie ľudí z dôvodov ich príslušnosti k určitej rase alebo etniku výslovne zakazuje.

Orgovánová verí, že dočasné vyrovnávacie opatrenia ostanú

Dočasné vyrovnávacie opatrenia, ktoré mali pomôcť sociálne slabým vrstvám Rómov aktívne sa zaradiť do života väčšinovej spoločnosti, by mali ostať zachované. V reakcii na dnešné rozhodnutie Ústavného súdu SR to povedala splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Klára Orgovánová.

"Sú v súlade s medzinárodnými dohodami. Sú totiž dočasné a ak sa situácia vyrovná, prestanú platiť," uviedla ďalej Orgovánová. Podľa verdiktu Ústavného súdu SR totiž pozitívna diskriminácia zakotvená v paragrafe 8 tzv. antidiskriminačného zákona nie je v súlade s Ústavou SR.

Z dočasných vyrovnávacích opatrení, ktoré do vládneho návrhu zákona presadili poslanci počas jeho prerokovávania v parlamente, vychádzajú mnohé programy vlády, ale aj jednotlivých ministerstiev, napríklad program vzdelávania rómskych detí ministerstva školstva, upozornila Orgovánová.

Rómovia rozhodnutie Ústavného súdu považujú za tragédiu

Za tragédiu označil rozhodnutie ústavného súdu o protiústavnosti pozitívnej diskriminácie predseda Strany rómskej koalície Ladislav Fízik.

"Všetko úsilie niekoľkých rokov sa týmto rozhodnutím zmazalo," vyhlásil. Ako dodal, toto rozhodnutie ústavného súdu sa môže negatívne odraziť predovšetkým v projektoch. "Rómov takto odpísali," myslí si Fízik. Podľa neho išlo o dočasné ustanovenie, ktoré dávalo väčšiu šancu niektorým skupinám, vrátane Rómov. Potrebné to bolo hlavne preto, že nie všetky zákony sa na Slovensku dodržiavajú, aj keď sú dobré, dodal.

Predseda Rady mimovládnych organizácií rómskych komunít Ladislav Richter označil rozhodnutie Ústavného súdu SR za smutné. Podľa neho "môže spomaliť zaradenie sociálne slabých Rómov do spoločnosti". Pozitívna diskriminácia zakotvená v zákone bola podľa Richtera napríklad pre nezamestnaných Rómov takmer jedinou zárukou, že im prácu dajú aj napriek ich národnosti.

Väčšiu šancu pracovať, vzdelávať sa či bývať Rómovia bez zakotvenia pozitívnej diskriminácie strácajú. Pritom podobné opatrenia sú známe aj zo zahraničia, dokonca z Spojených štátov, kde boli veľmi úspešné, dodal Richter.

SNS je s rozhodnutím Ústavného súdu spokojná

Slovenská národná strana vyjadruje uspokojenie nad nálezom Ústavného súdu SR, podľa ktorého antidiskriminačný zákon a takzvaná pozitívna diskriminácia nie sú v súlade s ústavou.

Na tento závažný fakt SNS poukazovala od prijatia kontroverzných pasáží antidiskriminačného zákona, ktoré vyvolávali zlú krv voči majoritnej časti spoločnosti.

Podľa Slovenskej národnej strany zvýhodňovanie občanov inej farby pleti alebo príslušnosti k inému etniku pred štátotvorným národom bola od začiatku cesta zarúbaná. Strana očakáva, že týmto sa skončia etnické "čákoviny" v slovenskom zákonodarstve a že začne prísna rovnosť pred zákonom aj v trestno-právnej rovine bez ohľadu na farbu pleti a pôvod.

SMK bude rešpektovať rozhodnutie Ústavného súdu

Podpredseda vlády Pál Csáky rešpektuje dnešné rozhodnutie Ústavného súdu SR o tom, že pozitívna diskriminácia nie je v súlade s ústavou. Zároveň podotýka, že zákon aj naďalej platí vo všetkých svojich ostatných ustanoveniach a poskytuje občanom SR ochranu pred všetkými formami diskriminácie na našom území.

Rozhodnutie Ústavného súdu môže podľa vicepremiéra odštartovať diskusiu o tom, či príslušný článok 12 ústavy je moderným prvkom najvýznamnejšieho slovenského zákona, keďže Európska únia je v otázke pozitívnej diskriminácie omnoho otvorenejšia. Článok 12 hovorí o tom, že nikto nemôže mať výhody či nevýhody pre svoju príslušnosť k nejakej menšine.

O preskúmanie súladu antidiskriminačného zákona s ústavou požiadala ústavný súd vláda. Národná rada SR totiž do vládneho návrhu antidiskriminačného zákona presadila a schválila návrh implementujúci článok 5 rasovej smernice Európskej komisie umožňujúci pozitívnu diskrimináciu.

Csáky ešte v septembri uviedol, že podľa neho nemôže byť pozitívna diskriminácia protiústavná. Na Slovensku existujú sociálne skupiny ľudí, ktoré potrebujú osobitnú pomoc.

"Myslím si, že dobrá demokratická vláda má prispôsobiť podmienky takejto požiadavke," povedal vtedy Csáky. Časť o pozitívnej diskriminácii presadila do zákona Csákyho Strana maďarskej koalície.

TASR, ČTK

obsah | Slovenská republika