SR - krajina s najnižším počtom užívateliek antikoncepcie

Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším počtom užívateliek antikoncepcie, čo súvisí najmä s nedostatkom informácií a výchovy v tejto oblasti.

Podľa Slovenskej spoločnosti pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu, sa u nás ako aj v ďalších východoeurópskych štátoch napriek odporúčaniam OSN reprodukčné zdravie nepokladá za jednu zo štátnych priorít. Ako na dnešnej tlačovej besede uviedol gynekológ Vladimír Cupaník, existujú síce osnovy sexuálnej výchovy, no nie sú učebnice a informácií je stále nedostatok. Podľa Cupaníka užívanie antikoncepcie v posledných rokoch stagnuje. Kým na Slovensku užíva antikoncepciu ani nie 20 percent žien, vo vyspelých krajinách sa to pohybuje medzi 30-40 percentami.

V súvislosti s počtom potratov však Slovensko zaznamenalo od konca 80 rokov priaznivý trend. Kým v roku 1988 zaznamenali takmer 50 tisíc potratov, do minulého roku klesol až o 70 percent. Ako dodal Cupaník, klesajúci trend je najmä vďaka používaniu antikoncepčných metód. V porovnaní so štátmi západnej Európy však dosiahnutý stav stále nie je uspokojivý. Podľa Cupaníka je to najmä kvôli chýbajúcej sexuálnej výchove. Viac žien užíva antikoncepciu v mestách ako na vidieku, najviac ju užívajú ženy medzi 20. a 30. rokom. Počet užívateliek antikoncepcie však klesá po 30. roku. Pre chýbajúcu osvetu majú ženy strach, nevedia ako dlho ju môžu užívať a či nie je nebezpečná. Pozitívne je, že prestal klesať aj počet pôrodov, začali rodiť aj ženy, čo pôrody odkladali. Alarmujúce sú však tínedžerské gravidity, až okolo 10 percent dievčat do 19 rokov sa podieľa na pôrodoch a potratoch.

Z prieskumu, ktorý si dala v uplynulých rokoch urobiť Spoločnosť pre plánované rodičovstvo vyplýva, že najväčšou bariérou užívania antikoncepcie je názor o jej vedľajších zdravotných účinkoch, druhou najrozšírenejšou bariérou sú náboženské dôvody.

SME

obsah | Slovenská republika