Azylanti sa budú učiť slovenčinu

Vláda schválila novelu zákona o azyle z dielne ministerstva vnútra, ktorá má zabrániť zneužívaniu azylového systému. Novela umožní migračnému úradu určiť skutočný vek žiadateľa o azyl na základe lekárskej prehliadky.

"Niekedy dospelí žiadatelia o azyl uvádzali nižší vek, aby boli braní za neplnoletých a získavali isté výhody," vysvetlil novinárom minister vnútra Vladimír Palko.

Nová právna úprava tiež zosúlaďuje právo v oblasti migrácie a azylu s legislatívou Európskej únie. "Zavedená je možnosť pracovať na Slovensku pre žiadateľa o azyl po roku od žiadosti, ak dovtedy úrady SR túto žiadosť neprerokujú a nerozhodnú," priblížil minister. Záujemcovia o azyl budú mať tiež povinnosť navštevovať kurzy slovenského jazyka, aby sa ľahšie integrovali do spoločnosti, ak ostanú na území Slovenska.

Žiadateľov, ktorí porušujú poriadok azylového zariadenia, správajú sa násilne alebo sú podozriví zo spáchania trestného činu, bude možné umiestniť v osobitnom azylovom zariadení. "V poslednom čase máme problémy s disciplínou niektorých azylantov, týka sa to najmä Čečencov, občanov Ruskej federácie," uviedol Palko. Novela stanovuje 15-dňovú lehotu, v ktorej musia byť cudzinci oboznámení so svojimi právami a povinnosťami. Informovaní tiež budú musieť byť o mimovládnych organizáciách na Slovensku orientovaných na starostlivosť o žiadateľov o azyl.

Za doklad totožnosti sa bude považovať preukaz žiadateľa o azyl. Lehota jeho vydania nebude môcť prekročiť tri dni. Vydávať sa bude osobám starším ako 15 rokov a osobám mladším, pokiaľ nemajú zákonného zástupcu.

Azylové zariadenia budú žiadatelia opúšťať na dlhší čas len na základe priepustky, pričom musia uviesť miesto, kde sa budú zdržiavať. Účinnosť by mala novela po schválení parlamentom nadobudnúť 1. februára 2005.

Palko považuje vyjadrenia Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov na Slovensku o malom počte pridelených azylov vzhľadom na množstvo žiadostí za prekvapujúce. "Žiadatelia, ktorí si dávajú žiadosť o azyl, v skutočnosti v drvivej väčšine nemajú v úmysle vydržať do konca azylového konania," vyhlásil. Slovensko je podľa neho pre väčšinu z nich iba tranzitná krajina a zdržia sa tu tak iba niekoľko týždňov, mesiacov. Potom idú ďalej a požiadajú o azyl v iných krajinách. "Ich záujem, keď tu žiadajú o azyl, je iba si oddýchnuť, najesť sa, osprchovať sa, a ísť ďalej a tak to aj robia," dodal.

Slovensko podľa Palka udelilo za 10 rokov azyl asi 500 cudzincom.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika