Na Slovensku sa sprýsnia azylové podmienky

S pridelením azylu u nás nebude môcť počítať cudzinec, ktorý je podozrivý, že vo svojej vlasti spáchal zločin proti mieru a ľudskosti či vážny "nepolitický" trestný čin. A to aj v prípade, že spĺňa všetky náležitosti pre priznanie postavenia utečenca. Je to jedna z podmienok, ktorú obsahuje jedna zo základných integračných právnych noriem -. Včera ho schválila vláda SR.

"Je to zákon, ktorý zosúlaďuje naše právo s predpismi, ktoré platia v Európe," zdôraznil minister vnútra Ivan Šimko, predkladateľ zákona. Novým dôvodom pre udelenie azylu je tzv. zlúčenie rodiny. Znamená to, že štatút utečenca u nás získa manžel azylanta (ak manželstvo uzavreli vo svojej vlasti) i jeho neplnoleté dieťa. Návrh zákona zavádza aj nové inštitúty - napr. bezpečná krajina pôvodu. Ak cudzinec pochádza z takejto krajiny, nemá šancu u nás získať azyl.

Minulý rok na Slovensku požiadalo o štatút utečenca 8 151 cudzincov, získalo ho však len 18 z nich... "Je to veľmi málo. Veríme však, že prijatím Slovenska do Európskej únie sa zlepšia sociálne a ekonomické podmienky a vznikne tak priestor na integráciu vyššieho počtu utečencov na Slovensku," podotkla pre Národnú obrodu hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na Slovensku Mária Čierna. Treba však dodať, že viac ako 5-tisíc azylových konaní za vlaňajší rok úrady zastavili, pretože žiadatelia nepočkali na výsledok, utečenecké tábory dobrovoľne opustili a pokračovali v úteku na západ. Slovensko utečenci stále využívajú iba ako tranzitnú krajinu.

JÁN BORČIN, NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika