Slovenské vysielanie BBC končí

BBC ohlásilo tento týždeň "najdramatickejšie" zmeny vo svojom vysielaní od druhej svetovej vojny. V rámci novej stratégie zruší najneskôr do marca 2006 desať národných vysielaní BBC World Service. Okrem vysielania v slovenčine a češtine sa zruší vysielanie v bulharčine, chorvátčine, gréčtine, maďarčine, kazachštine, poľštine, slovinčine a thajčine. V týchto krajinách však bude aj naďalej dostupný servis BBC v angličtine.

Správy BBC budú v národnom jazyku stále vysielané v Albánsku, Macedónsku, Rumunsku, Srbsku, Rusku, Ukrajine či Turecku. Riaditeľ BBC World Service Nigel Chapman pre BBC povedal , že pri prehodnocovaní regionálnych redakcií zobrali do úvahy geopolitickú dôležitosť trhu, dostupnosť iných národných nezávislých médií, ako aj úroveň počúvanosti ich vysielania. Ako zdôraznil, viaceré európske vysielania BBC mali svoje korene v 2. svetovej vojne a následne svojim poslucháčom slúžili počas studenej vojny. "V deväťdesiatych rokoch sa však Európa celkom zmenila. Dnes sú tieto krajiny členmi Európskej únie alebo sa nimi v najbližšej dobe stanú," vyjadril sa Chapman.

Úsporu nákladov využije BBC na spustenie novej televíznej stanice v roku 2007, ktorá bude vysielať po arabsky spočiatku 12 hodín denne.

Odkedy vysiela BBC do zahraničia

BBC do zahraničia po anglicky vysiela od roku 1932. Československé oddelenie Zahraničného vysielania BBC začalo pôsobiť v septembri 1939. Najskôr sa pripravovali zmiešané programy v češtine i slovenčine, po roku 1950 sa už vysielali oddelene slovenské programy. Slovenská redakcia vznikla ako samostatné oddelenie BBC World Service po rozpade Československa v roku 1993.

(zu)

obsah | Slovenská republika