V pondelok sa už po štvrtýkrát začne zbierka Biela pastelka

Aj tento rok môže verejnosť pomôcť nevidiacim a zrakovo postihnutým. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) už po štvrtýkrát organizuje celonárodnú verejnú zbierku Biela pastelka. V pondelok 17.októbra vyjdú do ulíc 127 slovenských miest a obcí dvoj- až trojčlenné dobrovoľnícke tímy oblečené v tričkách s logom zbierky a ľuďom budú ponúkať za 20 korún bielu pastelku.

Ako informoval hlavný koordinátor zbierky Jozef Zbranek, občania môžu pomôcť zrakovo postihnutým aj dobrovoľnými príspevkami, ktoré budú dobrovoľníci zbierať do zapečatenej obálky. Zbierka potrvá do 15. novembra, finančné príspevky môžu ľudia posielať na číslo bankového účtu 4030016212/3100.

Výťažok z oboch zbierok podľa predsedu ÚNSS Branislava Mamojku použijú na špeciálne výcvikové programy na výučbu chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, používania počítača a iných zručností, ktoré nevidiacim pomáhajú zaradiť sa do normálneho života. Minulý rok sa únii podarilo počas zbierky vyzbierať vyše 1,7 milióna korún. Tento rok budú počas zbierky aj sprievodné akcie. Informačné stánky postaví únia v Bratislave, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici.

ÚNSS je občianska združenie, charitatívna a humanitná organizácia, ktorá okrem nevidiacich a slabozrakých občanov združuje aj ich rodičov a priaznivcov. Únia sa snaží nevidiacim pomáhať pri prekonávaní dôsledkov ich postihnutia a pripravovať ich na plnohodnotný život v spoločnosti. Jej úlohou je tiež presadzovať a obhajovať záujmy ťažko zrakovo postihnutých a oboznamovanie verejnosti s problematikou nevidiacich.

SITA

obsah | Slovenská republika