Biskupi zhodnotia Stredoeurópske katolícke dni

Bratislava bude od pondelka po dva dni hostiť členov riadiaceho výboru Stredoeurópskych katolíckych dní (SEKD), predsedov a pracovníkov biskupských konferencií stredoeurópskych krajín, ktoré participovali na programe tohtoročných SEKD.

Biskupi Rakúska, Maďarska, Česka, Bosny a Hercegoviny a slovenský vojenský ordinár sa stretnú, aby vyhodnotili celé podujatie a prediskutovali možnosti ďalšej spolupráce na národnej i medzinárodnej úrovni, aby sa poradili, v akej podobe v tejto iniciatíve duchovnej integrácie pokračovať v budúcnosti. Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

Stredoeurópske katolícke dni - najrozsiahlejšie podujatie v oblasti duchovnej integrácie Európy, vyvrcholili v máji v starobylom rakúskom pútnickom meste Mariazell v Štajersku. Katolícke dni sa zameriavajú predovšetkým na katolíkov v zúčastnených krajinách s cieľom novej evanjelizácie a posilnenia viery. Na tomto dialógu budú mať účasť aj iné kresťanské cirkvi a náboženské spoločenstvá. Podstatným aspektom podujatia bola snaha náboženskými podujatiami a púťami umožniť stretávanie veriacich aj ponad hranice a pritom sprostredkovať vedomie, že viera a cirkev národy spájajú a prekonávajú nacionalizmus. V centre pozornosti je aj spoločná zodpovednosť za cirkev a spoločnosť inšpirovaná myšlienkou novej evanjelizácie a europeizácie Európy.

SME

obsah | Slovenská republika