Za bitku v únii vás odškodní Slovensko

Ak sa slovenský občan stane obeťou násilia v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie a utrpí zranenie, odškodní ho Slovensko. Stačí poslať žiadosť o odškodnenie na naše ministerstvo spravodlivosti, ktoré bude komunikovať s príslušným štátom.

Aj ostatné podmienky na odškodnenie budú rovnaké. Jeho maximálna výška bude 300-tisíc korún. Od 1. januára 2006 budú dostupné tlačivá na odškodnenie jednotné pre celú úniu. Naši občania si ich budú môcť stiahnuť aj z internetovej stránky ministerstva. Hovorca ministerstva spravodlivosti Richard Fides povedal, že žiadosť zašlú štátu, "na území ktorého sa stal trestný čin".

Odškodnenie vyplatí štát, v ktorom sa zločin stal. Rovnakú povinnosť bude mať aj Slovensko voči občanom iných členských štátov únie, ktorí sa stali obeťami násilného trestného činu u nás. Návrh tohto zákona je práve v pripomienkovom konaní.

(rp)

obsah | Slovenská republika