SR chce Boha v európskej ústave

Parlament v stredu schválil návrh KDH, podľa ktorého budú slovenskí zástupcovia v Konvente o budúcnosti Európy presadzovať zakotvenie zmienky o Bohu ako zdroji základných hodnôt, duchovnej jednoty a náboženského dedičstva spoločnej Európy v európskej ústave. Ide o správny krok?

Ivan hopta (KSS)

- Mrzí ma, že namiesto toho, aby sme riešili konkrétne podmienky, za ktorých bude Slovensko vstupovať do Európskej únie (EÚ), parlament v 21. storočí prijíma ideologické uznesenia o tom, že Boh je zdrojom všetkých hodnôt. KSS rešpektuje, že Slovensko je kresťanská krajina. Bol by som za to, aby tam bola zmienka, že sme za rešpektovanie národných, kultúrnych a kresťanských tradícií Slovenska.

Gyula Bárdos (SMK)

- Plne rešpektujem rozhodnutie Národnej rady SR. Každý naň môže mať svoj názor, ale je legitímne a ja ho akceptujem.

Boris Zala ( Smer )

- Nesúhlasím s touto formuláciou. Som presvedčený, že je potrebné, aby sa v prvých článkoch ústavy EÚ odvolala na tradície, o ktoré sa opiera. Medzi ne patrí antická, kresťanská, osvietenecká a demokratická tradícia. Určite treba spomenúť aj kresťanstvo ako jeden z pilierov modernej Európy, ale zdôrazňujem: jeden z viacerých pilierov. Odvolávanie sa iba na Boha je proti tomu, čo chce EÚ zabezpečiť - slobodu svetonázoru, mienky a vierovyznania. Eva černá (ANO)

- Ide o osobnú záležitosť každého človeka a tu neposlúžia žiadne deklarácie. Človek sa bude správať podľa toho, ako veci vníma a cíti, podľa svojej morálky a nie podľa deklarácie. Z tohto bodu mám zmiešané pocity, už odkedy sa o ňom začalo diskutovať. Žiadna deklarácia nemôže vyriešiť správanie ľudí po vstupe do EÚ.

DANIEL HOŤKA

obsah | Slovenská republika