V Bratislave rokujú o rozšírenej Európe

Bratislavská Reduta je dejiskom medzinárodnej konferencie predstaviteľov mimovládnych organizácií z viac ako dvadsiatich krajín strednej a východnej Európy. Otvorí ju seminár odborníkov na politiku a bezpečnosť, ktorý organizujú The German Marshall Fund of the United States, Spoločnosť pre zahraničnú politiku a Inštitút pre verejné otázky.

Podujatie, ktorého účastníci sa v dialógu zamerajú na identifikáciu nových výziev po vstupe kandidátskych krajín do EÚ a NATO, predchádza piatkovému rokovaniu najvyšších predstaviteľov vlád Albánska, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Macedónska, Rumunska a Slovenska, ako aj prezidentov Gruzínska a Azerbajdžanu. Medzi zúčastnenými budú i generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer a komisár EÚ Günter Verheugen.

Štvrtková konferencia predstaviteľov akademickej obce a občianskej spoločnosti chce upriamiť pozornosť na hľadanie novej agendy rozširujúcej sa Európy a euroatlantickej komunity. Mala by poskytnúť priestor pre spoločné rokovanie expertov z krajín strednej a východnej Európy, či už tých, ktoré sa tento rok stanú členmi EÚ a NATO alebo tých krajín južnej a východnej Európy, ktoré sa stanú bezprostrednými susedmi rozrastajúcej sa euroatlantickej komunity. K diskusii sa takisto pripoja aj experti z USA a západnej Európy.

Expertné skupiny budú rokovať v štyroch panelových diskusiách. Ich témami bude rozšírená Európa, teda spolupráca pristupujúcich krajín, prípadné tých, ktoré o vstupe rokujú alebo ostávajú mimo nich, ďalej integrácia Balkánu, bezpečnosť v regióne Čierneho mora, a problémy bezpečnosti a demokracie.

(r)

obsah | Slovenská republika