Spoločná brigáda končí, milióny boli zbytočné

Takmer 16 miliónov korún vynaložilo Slovensko za dva a pol roka na vytvorenie poľsko-slovensko-českej vojenskej brigády, ktorá sa má v najbližších mesiacoch definitívne zrušiť. Za tieto peniaze sa v posledných dvoch rokoch upravovali v Topoľčanoch priestory pre velenie a štáb, nakupovala sa nová technika, trezory či autá. Opravovali sa dokonca aj cesty v kasárňach.

Jednotka však teraz zanikne ešte skôr, ako vôbec bola pripravená na nasadenie v mierových operáciách. Na jej zrušení sa dohodli predstavitelia týchto štátov minulý týždeň počas Parlamentného zhromaždenia NATO v Bratislave napriek nesúhlasu Poľska.

Upravené priestory zostanú topoľčianskemu útvaru, čo sa stane s ľuďmi a technikou, ešte sa nevie. Podľa ministerstiev obrany Slovenska a Česka už jednotka nemá význam. ,,Splnila účel, na ktorý bola zriadená - preukázala schopnosť Slovenska aktívne sa podieľať na medzinárodných projektoch a zároveň priniesla cenné skúsenosti pre všetky zúčastnené krajiny," vysvetľuje slovenské ministerstvo.

Podľa viacerých odborníkov by sa však brigáda rušiť nemala, pretože regionálna spolupráca v rámci NATO je čím ďalej tým viac aktuálna. ,,Môj osobný názor je, že spoločná brigáda má v rámci NATO obrovský zmysel. Aliancia sa totiž snaží zamerať na to, aby členské štáty spolupracovali v rámci jednotlivých viacnárodných jednotiek, čo prispieva k väčšej efektívnosti NATO," tvrdí napríklad analytik IVO Marek Šťastný.

Aj podľa bývalého ministra obrany Jozefa Stanka, za ktorého brigáda vznikla, má naďalej svoje opodstatnenie. ,,Pri jej založení, keď sme boli ako jediný nečlenský štát, šlo síce najmä o to, aby nás vtiahla do NATO, bola však koncipovaná tak, aby plnila úlohy aj po vstupe," uviedol. Brigáda s 2 500 vojakmi by patrila k jednej z najväčších a od budúceho roku sa mala podieľať najmä na operáciách na podporu mieru. ,,Nikdy by som sa nedomnieval, že jednotka nemá zmysel. Malo to význam aj taký, že sa vytvoria podmienky na lepšiu spoluprácu s oboma štátmi. Teda aj na ďalšie spoločné plánovanie, nielen v rámci brigády," dodal Stank.

Aj Ivan Šimko (SF) si myslí, že sa mohol nájsť ďalší zmysel existencie jednotky. ,,Škoda rušiť niečo, čo už existuje, bolo potrebné hľadať iné určenie a zmysluplný účel," povedal Šimko. Šťastný uvádza viaceré príklady regionálnej spolupráce v rámci NATO. ,,Napríklad Nemci a Holanďania majú vlastné dohody o prepravných lietadlách, Belgičania a Holanďania zasa v oblasti veliteľských štruktúr námorníctva."

PATRICIA ĎURIŠKOVÁ, PRAVDA

obsah | Slovenská republika