Brusel dá Slovensku 60 miliárd Sk ročne

Slovensko by malo v rokoch 2007 až 2013 získať z fondov Európskej únie minimálne 60 miliárd Sk ročne. "S touto sumou už počíta návrh Finančnej perspektívy EÚ na roky 2007 až 2013, pričom v súčasnosti SR bojuje o vyššiu čiastku," uviedol v piatok podpredseda vlády Pál Csáky. Priority Slovenska, na ktoré chce spomínané prostriedky vynaložiť, sa podľa neho zafixujú až v decembri.

"Zdá sa, že už teraz vyššia konkurencieschopnosť našej ekonomiky bude prioritou. Podpora zaostávajúcich regiónov je prioritou, ako aj dobudovanie infraštruktúry a pravdepodobne aj veda, výskum a vzdelávanie," dodal Csáky. Na podporu zaostávajúcich regiónov by SR mala počas sedemročného obdobia od roku 2007 získať takmer trikrát viac, ako má v súčasnosti, predovšetkým pre východné, južné a severné Slovensko.

Minister zahraničných vecí Eduard Kukan informoval na piatkovom stretnutí o prioritách Slovenska počas predsedníctva Luxemburska a Veľkej Británie. Minister financií Ivan Mikloš oboznámil zúčastnených o prioritách modernizácie slovenskej ekonomiky a Lisabonskej stratégii. Minister výstavby László Gyurovszky informoval o Národnom strategickom rámci a minister pôdohospodárstva Zsolt Simon o prioritách v oblasti jeho rezortu.

"Požiadali sme poslancov Európskeho parlamentu, aby bojovali za konkrétne priority Slovenska aj za prostriedky z Fondu solidarity na obnovu Vysokých Tatier," dodal Csáky. Poslanci tiež žiadali informácie od rezortu hospodárstva a zahraničných vecí v oblasti Jaslovských Bohuníc a dobudovania Mochoviec.

Gyurovszky, Simon ako aj rezort hospodárstva informovali europoslancov, že v oblasti základnej infraštruktúry, pôdohospodárstva aj v oblasti priemyslu a služieb má SR až trojnásobné množstvo konkrétnych a dobrých projektov, ako je schopná financovať. "Neviem si predstaviť, že by sme nevyčerpali prostriedky z únie. Rok 2005 musí byť rokom veľmi intenzívneho čerpania prostriedkov," zdôraznil Csáky.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika