Ocenili české stavitele

Ve sváteční atmosféře se v pondělí prosince loňského roku uskutečnilo slavnostní přivítaní Městského zastupitelstva ve Zvoleně.

Poslanci přivítali mezi sebou Ing. Karla Ludvíka, policejního přidělence Velvyslanectví České republiky, přednostu Okresního úřadu ve Zvoleně Ing. Petra Randušku a další hosty. Na akci byli přítomní i zástupci Českého spolku na Slovensku - předsedkyně regionální organizace Banská Bystrica - Zvolen Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., a tajemník této organizace Ing. L. Zelinka, CSc.

Po kulturním programu vystoupil primátor města Vladimír Maňka. Poukázal na výsledky, které se městu podařilo dosáhnout za uplynulé volební období a rovněž vyzdvihl podíl poslanců a samosprávy na rozvoji města. Poté začal slavnostní ceremoniál odevzdávaní ceny města a ceny primátora.

Kromě několika dalších oceněných osobností působících ve Zvoleně dostala in memorian společnou Cenu města trojice původem českých stavitelů, která v minulém století působila ve Zvoleně. Rodáci za řekou Moravou, arch. Bohuslav Mandys, Břetislav Otakar Sýkora a Ing. Vojtěch Večeřa se velikou měrou zasloužili o rozvoj Zvolena i celého regionu.

Nejenže městu a okolí odevzdali v podobě budov, sídlišť i železničních tratí výsledky své plodné práce, ale v tehdejším meziválečném Československu tak vytvořili na středným Slovensku i stovky pracovních příležitostí. Ceny z rukou primátora s dojetím převzali jejich potomci, kteří s díkem přijali skutečnost, že dnešní Zvoleňané nezapoměli na trvalý přínos jejich otců pro město a okolí.

Slavnostní zasedání pokračovalo udělováním cen primátora a následně zápisem do Pamětní knihy města.

MARTIN MÁZOR, ČESKÁ BESEDA

obsah | Slovenská republika