V Bratislave bude Európsky kongres CEISAL

Prispieť k prehĺbeniu dialógu a spolupráce medzi Európou a Latinskou Amerikou je jedným z cieľov IV. Európskeho kongresu CEISAL - Európskej rady spoločenskovedných štúdií o Latinskej Amerike. Podujatie sa uskutoční v dňoch 4. - 7. júla v Bratislave a organizuje ho Centrum iberských a latinskoamerických štúdií Ekonomickej univerzity (EU) - CEILA.

"Ide o medzinárodné multidisciplinárne fórum odborníkov zo spoločenských, ekonomických a humanitných vied, ktorí sa venujú problematike Latinskej Ameriky alebo jej komparácii s Európou. Na podujatí sa očakáva účasť vyše 800 latinoamerikanistov zo 40 krajín rôznych kontinentov," informovala TASR prezidentka kongresu Jana Lenghardtová z EU. Záštitu nad kongresom má Kancelária prezidenta SR a čestným prezidentom výboru Kongresu CEISAL je rektor EU Vojtech Kollár.

Asi 170 účastníkov sa prihlásilo z Latinskej Ameriky, najmä z Brazílie. Z európskych štátov bude mať silné zastúpenie najmä Španielsko, Poľsko a Francúzsko, prídu však aj latinoamerikanisti z mnohých iných krajín, napr. Japonska, Ghany a Taiwanu.

V rámci kongresu sa v priestoroch univerzity okrem plenárnych zasadnutí uskutoční 66 sympózií (pracovných zasadnutí) zameraných na niekoľko tematických okruhov - antropológiu, umenie, literatúru a lingvistiku, životné prostredie, ľudské práva, ekonomiku a integráciu, sociálnu politiku, históriu či vzdelávanie. Slovenskí latinoamerikanisti budú koordinátormi šiestich sympózií v oblasti sociológie, kultúrnej antropológie, histórie či celoživotného vzdelávania. Prednášať budú renomovaní odborníci z rôznych častí sveta, povedala Lenghardtová a uskutoční sa aj viacero sprievodných podujatí.

Slávnostné otvorenie IV. Európskeho kongresu CEISAL latinoamerikanistov sa uskutoční 4. júla o 17.00 h v Istropolise.

SME

obsah | Slovenská republika