Prezidenti červených krížov V4 budú užšie spolupracovať

Na užšej spolupráci pri koordinovaní prípadných záchranných prác a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych situácií sa v uplynulých dňoch dohodli prezidenti červených krížov V4.

Po prvýkrát sa stretli na pôde Slovenského Červeného kríža (SČK). Dohodli sa aj na spolupráci pri presadzovaní záujmov regiónu strednej Európy v Medzinárodnej federácii Červeného kríža a vzájomnej podpore pri uchádzaní sa o granty EÚ. Pozornosť sústredili aj na humanitárne projekty pre juhovýchodnú Áziu, pomoc Albánsku, krajinám bývalej Juhoslávie, ale aj Ukrajine.

(r)

obsah | Slovenská republika