Česi na Slovensku prvý raz volili

Tí voliči, ktorí využili možnosť prvýkrát od rozdelenia Česko-Slovenska odovzdať svoj hlas do českých parlamentných volieb na českom veľvyslanectve v Bratislave, túto novú príležitosť ako zasiahnuť do zloženia politickej scény v ČR nadšene privítali. Bolo ich však prekvapivo málo.

Na Slovensku žije takmer 12 tisíc občanov, ktorí majú české alebo dvojité (české aj slovenské) občianstvo. K voľbám sa ich však zaregistrovalo iba 219. Je pravda, že veľká časť zmienených voličov má často trvalý pobyt na území oboch krajín. Je teda možné, že niektorí z nich volili tiež v ČR.

Z Čechov trvalo žijúcich na Slovensku odovzdalo v Bratislave svoje hlasy 188 občanov. Ďalších 99 českých turistov prišlo s voličským preukazom. Na konzuláte v Košiciach sa zeregistrovalo 89 občanov ČR. Časť z nich však vážila cestu na konzulát zbytočne. Včas sa nestihli zaregistrovať, nemali teda voličský preukaz a k voľbám preto nemohli byť pripustení. Išlo však iba o zanedbateľný zlomok.

Prečo bola účasť tak nízka?

Veľká časť Čechov, ktorí trvale žijú na Slovensku, sa na voľbách do Poslaneckej snemovne ČR nezúčastnilo. Keďže by museli ísť voliť do Bratislavy alebo Košíc, tí ktorí pracujú, tvrdia, že nemajú čas, dôchodcov zase odrádza drahé cestovné.

V Trenčíne a jeho okolí sa k českej, moravskej a sliezskej národnosti hlási približne 4 500 ľudí. Podľa slov Margity Pokrievkovej, predsedníčky trenčianskej organizácie Českého spolku na Slovensku, je to najväčšia koncentrácia na Slovensku. Spoločnú dopravu na voľby do Bratislavy ale nezorganizovali. "Znamenalo by to dvojitú cestu. Najskôr sme sa mali do 5. mája zaregistrovať a potom tam v júny cestovať znova. Naši členovia sú väčšinou dôchodcovia a cestovné je pre nich drahé," hovorí Margita Pokrievková.

(mp)

obsah | Slovenská republika