Chudoba v SR najviac postihuje deti

Chudoba na Slovensku najviac postihuje deti a mládež. Podľa údajov z prieskumov sú najchudobnejšie deti do 15 rokov, mladí ľudia do 24 rokov a mladé rodiny.

"To je v rozpore s rozšírenou predstavou, že chudoba u nás najviac postihuje dôchodcov a starých ľudí, s predstavou, ktorá do značnej miery ovplyvnila aj verejnú politiku," tvrdí sociologička Gabriela Lubelcová z Univerzity Komenského. K takým záverom pritom dospela aj trojdňová konferencia, ktorá bola tento týždeň v Bratislave.

Konferencia sa zaoberala rôznymi podobami chudoby a viacerí jej účastníci upozornili, že ju nemožno stotožňovať len s nízkymi príjmami. Ľudmila Ivančíková zo Štatistického úradu v tejto súvislosti informovala o zisťovaní, ktoré prehĺbi poznanie skutočnej situácie vo vybraných domácnostiach aj na základe nepeňažných znakov. Prvé výsledky by mali byť známe už v decembri.

Na Slovensku sa dlhodobo obchádza ľudskoprávny rozmer chudoby, konštatovali ďalší účastníci konferencie. ,,Ide napríklad o to, aby deti z chudobných rodín nezostali bez šancí, ale takisto sa mohli vzdelávať a naplno uplatniť v živote," vysvetlila sociologička Zuzana Kusá zo Slovenskej akadémie vied.

Vo viacerých príspevkoch sa konštatovalo zvyšovanie nerovnosti, pričom chudobní sa stávajú ešte chudobnejšími, a to materiálne aj kultúrne. Najhoršie je na tom asi 20 percent domácností a dramatická situácia je najmä v regiónoch s najväčšou nezamestnanosťou. ,,Ženy odchádzajú za prácou do zahraničia, kde často pracujú v neľudských podmienkach, len aby rodiny finančne zabezpečili," uviedla Elena Buksová z Krajského úradu v Banskej Bystrici. Potom sa však nemá kto venovať deťom vrátane ich citovej výchovy.

Odborníci tvrdia, že chudoba ako sociálne vylúčenie z bežného životného štýlu je skôr dôsledkom zlyhania spoločnosti ako jednotlivca. Zároveň sa diskutovalo o cestách a možnostiach znižovania chudoby na Slovensku. Daniel Gerbery zo Strediska pre štúdium práce a rodiny upozornil, že sa zatiaľ nedarí skĺbiť ochrannú funkciu a motiváciu k práci u ľudí v hmotnej núdzi. Východisko vidí v reforme sociálneho poistenia.

Stanislav Trnovec z Klubu mnohodetných rodín informoval o zakladaní prvej potravinovej banky na Slovensku s finančnou pomocou zahraničia. Už na budúci rok začne banka poskytovať pomoc prvým 1 000 rodinám v núdzi. ,,Na jednej strane vidíme obrovské plytvanie potravinami a na druhej strane rastúcu biedu mnohých ľudí," konštatoval Trnovec.

Konferencia bola prvá svojho druhu po desiatich rokoch a stala sa fórom na výmenu názorov a skúseností ľudí teórie aj praxe, konzervatívcov aj liberálov. Vystúpila na nej aj ministerka práce a sociálnych veci Iveta Radičová a štátny tajomník tohto rezortu Miroslav Beblavý. Obaja však po prednesení svojich príspevkov odišli a nepočkali na diskusiu. Účastníci konferencie to hodnotili kriticky, lebo sa nemali koho pýtať a komu adresovať pripomienky.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika