Náboženstvo bude učiť päť cirkví

Len päť z dvanástich registrovaných cirkví na Slovensku môže zatiaľ od septembra učiť náboženstvo na prvom stupni základných škôl.

Ide o evanjelickú, pravoslávnu, rímsko- a gréckokatolícku cirkev a kalvínov.

"Tieto majú zaregistrované učebné osnovy," povedala hovorkyňa ministerstva školstva Monika Murová. Ostatných šesť cirkví a náboženských spoločností sa zatiaľ na vyučovanie náboženskej výchovy nepripravilo.

Od nového školského roka sa náboženstvo a etika zavádzajú do prvých ročníkov ako povinne voliteľný predmet. Slovensko k ich výučbe pristúpilo na základe dohody s Vatikánom.

(zp), NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika