Cirkvi budú môcť požiadať o vrátenie majetku

Cirkvi a náboženské spoločnosti budú môcť požiadať o navrátenie nehnuteľného majetku do 12 mesiacov od 1. novembra, keď nadobúda účinnosť dnes schválený poslanecký zákon o navrátení vlastníctva k niektorému nehnuteľnému majetku cirkvám a náboženským spoločnostiam.

Zákon umožní vrátenie pôdy, lesov a hospodárskych budov, ktoré im neboli vydané najmä kvôli zničeniu časti cirkevných archívov pri potláčaní cirkví a náboženských spoločností. To znemožňovalo zabezpečiť úplné doklady oprávnených osôb, ktoré boli potrebné na uplatnenie reštitučných nárokov v zákonom stanovenej lehote. Právo na vrátenie nehnuteľných vecí môžu uplatniť oprávnené osoby, ktorých vlastnícke práva boli odňaté od 8. mája 1945, židovským náboženským obciam od 2. novembra 1938 do 1. januára 1990.

Poslanci neschválili návrh uznesenia lídra Smeru Roberta Fica, aby parlament požiadal vládu o predloženie správy o rozsahu nehnuteľného a hnuteľného majetku v primeranej kvantifikácii, ktorý bol navrátených cirkvám a náboženským spoločnostiam.

Členstvo v Slovenskej lesníckej komore nebude od 1. decembra povinné. Vyplýva to z novely zákona o Slovenskej lesníckej komore, ktorú dnes schválil parlament.

Poslanci vzali na vedomie aj správu o plnení opatrení na zabezpečenie plnenia uznesenia NR SR z 18. júna dotýkajúcu sa problematiky privatizácie. Poslancovi Smeru Miroslavovi Čížovi neprešiel návrh, aby parlament vládu požiadal o opätovné predloženie správy do 30 dní.

Vicepremiér Ivan Mikloš požiadal parlament, aby o štvorici zákonov súvisiacich s fiškálnou decentralizáciou hlasoval až o 17.00 h, lebo v rozprave bolo predložených množstvo pozmeňujúcich návrhov.

(ka, bmg, pa)

obsah | Slovenská republika