Aké sú príjmy církví v SR?

Majetok cirkví od novembra 1989 výrazne rozrástol. Na celom Slovensku sa postavilo vyše 800 sakrálnych stavieb a ďalšie sú vo výstavbe. Náklady na väčšinu stavieb, o ktoré sme sa zaujímali, sa pohybujú od 20 do 30 miliónov korún.

"Mnohé kostoly sa podarilo postaviť len vďaka darom partnerských cirkví zo zahraničia," tvrdí tlačová tajomníčka Generálneho biskupského úradu evanjelickej cirkvi a.v. Eva Bachletová. Zbierky a finančné dary sa ako jediné zdroje príjmov uvádzajú aj pri výstavbe rímsko- a gréckokatolíckych kostolov. Kým do roku 1989 ich bolo 2 549, ku koncu roku 2001 už 3 373. Evanjelických je zhruba sedemkrát menej. Vo svetle týchto faktov a narastajúcich finančných požiadaviek cirkví voči štátu nadobúda na aktuálnosti otázka skutočných príjmov cirkví.

"Cirkvi nie sú povinné zverejňovať svoje príjmy," vysvetľuje riaditeľ cirkevného odboru ministerstva kultúry Ján Juran. "Týka sa to aj kostolných zbierok, ktoré sú za súčasnej legislatívy oslobodené od daní."

Istú predstavu o výške zbierok dáva financovanie prevádzky Konkatedrály sv. Martina v Bratislave. Podľa vyjadrenia správcu tunajšej farnosti Pavla Porázika náklady na jej chod vrátane energií, bežnej údržby atď. sa pohybujú ročne okolo 800-tisíc korún.

ALŽBETA KLESNILOVÁ, NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika